U Puli predstavljena Nacionalna i Europska iskaznica za osobe s invaliditetom

U Puli predstavljena Nacionalna i Europska iskaznica za osobe s invaliditetom-142843

PROJEKT 'UNAPRJEĐENJE SUSTAVA KORIŠTENJA PRAVA OSOBA S INVALIDITETOM U PODRUČJU MOBILNOSTI'
Današnja edukacija o projektu MOSI, koja se održala u Istarskoj razvojnoj agenciji (Poduzetnički centar Coworking Pula), imala je za cilj približiti sve elemente ovog projekta osobama s invaliditetom, s naglaskom na informacijski sustav, izdavanje po službenoj dužnosti te javne isprave. Projekt, čiji je korisnik Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a partner Agencija za komercijalnu djelatnost (AKD), pruža novi sustav isprava za osobe s invaliditetom, uključujući Nacionalnu i Europsku iskaznicu te Europsku parkirališnu kartu.

Na edukaciji je Lucija Katuša iz AKD-a detaljno objasnila sve elemente kompleksnog IT sustava, ističući važnost digitalizacije procesa dodjele povlastica kako bi se olakšalo osobama s invaliditetom ostvarivanje njihovih prava. Projekt MOSI, vrijedan preko dva milijuna eura, financira se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te predstavlja korak naprijed u unaprjeđenju mobilnosti i prava osoba s invaliditetom.

Nacionalna i Europska iskaznica te Europska parkirališna karta za osobe s invaliditetom izdaju se automatski temeljem podataka iz Registra osoba s invaliditetom, što omogućuje korisnicima lakši pristup pogodnostima kako u Hrvatskoj, tako i u ostalim državama članicama EU. Ažuriranje podataka u registru je ključno, a korisnici to mogu učiniti kontaktiranjem invaliditet@hzjz.hr, uz uvjet prebivališta u Republici Hrvatskoj.

Novi sustav isprava omogućuje osobama s invaliditetom povlastice u četiri ključna područja: željezničkom i pomorskom putničkom prijevozu, korištenju autocesta te uporabi javnih cesta. Također, Europska parkirališna karta omogućuje pravo parkiranja na posebno označenim mjestima diljem EU.

Sve relevantne informacije o projektu MOSI dostupne su na mrežnoj stranici. Ovaj projekt predstavlja važan korak u unaprjeđenju mobilnosti i prava osoba s invaliditetom te pruža mogućnosti za veću inkluziju i jednaku priliku za sve građane.

Nacionalna iskaznica za osobe s invaliditetom - Nacionalna iskaznica za osobe s invaliditetom je javna isprava kojom se mogu ostvariti dodijeljena prava na povlastice u području mobilnosti.

Povlastice u prometu:

Pravo na povlasticu u željezničkom prijevozu - Pravo na povlasticu u željezničkom putničkom prijevozu od 75% od redovne prijevozne cijene vozne karte za četiri putovanja godišnje te na besplatnu vožnju pratitelja kada se osoba s invaliditetom koristi ovom povlasticom.

Pravo na povlasticu pri korištenju autocesta - Oslobađanje od plaćanja cestarine za uporabu autoceste i objekta s naplatom (most, tunel, vijadukt i slično) za osobni automobil kojim se prevoze osobe s invaliditetom (prema kriterijima iz Zakona o povlasticama u prometu) za osobne potrebe.

Pravo na povlasticu u pomorskom putničkom prijevozu - Četiri putovanja godišnje s popustom od 75% od redovite prijevozne cijene vozne karte za osobu s invaliditetom koja ispunjava kriterije iz Zakona na svim linijama u pomorskom prometu te besplatna vožnja za pratitelja kada se osoba s invaliditetom koristi ovom povlasticom.

Ili besplatni prijevoz na svim trajektnim linijama s obvezom javne usluge za osobu s invaliditetom i dijete s teškoćama u razvoju koje ispunjava kriterije iz Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN broj 19/22), besplatni prijevoz za pratitelja kada se osoba s invaliditetom i dijete s teškoćama u razvoju koristi ovom povlasticom, besplatni prijevoz za osobno vozilo kojim se osoba s invaliditetom i dijete s teškoćama u razvoju prevozi.

Pravo na povlasticu uporabe javnih cesta - Oslobađanje od plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila ili prilikom produženja važenja prometne dozvole osobi s invaliditetom koja ispunjava kriterije iz Zakona za jedan osobni automobil koji ima u svom vlasništvu odnosno koji koristi na temelju ugovora o leasingu.

Europska iskaznica za osobe s invaliditetom - EU iskaznica omogućuje osobama s invaliditetom koje putuju u druge države članice dokazivanje statusa invaliditeta i korištenje dostupnih pogodnosti.

Ako je osoba s invaliditetom maloljetna osoba ili osoba lišena poslovne sposobnosti, a nema osobni automobil u svom vlasništvu, ima pravo na povlasticu za jedan osobni automobil koji je u vlasništvu njezinih roditelja ili skrbnika odnosno koji oni koriste na temelju ugovora o leasingu. Europska iskaznica za osobe s invaliditetom koja je izdana u jednoj od država članica, prema prijedlogu direktive vrijedi za cijelo područje EU-a. Europska iskaznica za osobe s invaliditetom dokazuje status osobe s invaliditetom sukladno pravilima zemalja članica. Europska iskaznica za osobe s invaliditetom (engl. European Disability Card) u Republici Hrvatskoj se izdaje nositeljima Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom. Nositelji Europske iskaznice za osobe s invaliditetom moći će ostvarivati pogodnosti. Pružatelji pogodnosti iste će pružati dobrovoljno.

Europska parkirališna karta za osobe s invaliditetom - Europska parkirališna karta za osobe s invaliditetom je javna isprava kojom se omogućava pravo na parkiranje vozila kojima se prevoze osobe s invaliditetom na parkirališno mjesto koje je označeno znakom pristupačnosti.

Pravo na korištenje parkirališta obilježenih znakom pristupačnosti:

Sukladno Zakonu:

osobe s invaliditetom s 80% ili više postotaka tjelesnog oštećenja, odnosno kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60% ili više.

Europska parkirališna karta za osobe s invaliditetom vrijedi samo kada vozilom upravlja osoba s invaliditetom iz stavka 1. članka 8. Zakona (NN 133/2023) ili se ta osoba nalazi u vozilu.

Pravo na izdavanje Europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom imaju fizičke osobe i udruge koje ispunjavaju propisane kriterije iz ovoga Zakona.

"Programski sadržaj financiran je sredstvima Grada Pule u okviru provedbe javnog poziva za financiranje programskih sadržaja i/ili istraživačkog novinarstva elektroničkih medija od interesa za Grad Pulu -Pola u 2024. godini"

(REX)