U Pazinu predstavljen katalog ‘‘In nomine sancte… Castrum Pisinum’’

U Pazinu predstavljen katalog ‘‘In nomine sancte… Castrum Pisinum’’-139563

1040. OBLJETNICA PRVOG SPOMENA PAZINSKOG KAŠTELA U PISANIM IZVORIMA
U četvrtak, 14. rujna 2023. godine u 11,00 sati u dvorištu pazinskog Kaštela održano je predstavljanje kataloga izložbe In nomine sancte...Castrum Pisinum u organizaciji Muzeja grada Pazina i Državnog arhiva u Pazinu.

Izložba In nomine sancte...Castrum Pisinum, postavljena na platou ispred Kaštela, otvorena je 2. lipnja 2023. godine, na Dan Grada Pazina, a prigodom obilježavanja 1040. obljetnice prvog spomena pazinskog Kaštela u pisanim povijesnim izvorima.

Organizirana i realizirana kao suradnja dvije kulturne ustanove koje djeluju na području Grada Pazina – Državnog arhiva u Pazinu i Muzeja grada Pazina, ova informativna izložba na 16 panoa priča priču o burnoj i bogatoj povijesti pazinskog Kaštela, arhitekturi i arhitektonskim promjenama, životu u Kaštelu i oko njega i raznim zanimljivostima, a zapravo je zamišljena kao uvodna informacija o Kaštelu za sve posjetitelje grada i zdanja, kao i one koji će to postati.

Predstavljeni katalog izložbe prati samu izložbu u formi dok je sadržajno, kao što to i katalogu priliči, puno detaljniji, sadržajniji i opremljeniji. Sastoji se o šest poglavlja sa potpoglavljima te kataloškim popisom korištene i reproducirane muzejske građe i arhivskog gradiva a kronološki, od prapovijesti do sredine 20. stoljeća prati povijesni tok zbivanja u i oko Kaštela, promjene na arhitekturu, značaj kao središte (Pazinske knežije a onda i grada).

Nakon kratkog Uvoda, u prvom poglavlju naslovljenom Pazinski Kaštel – povijest, značaj arhitektura i kroz osam potpoglavlja kronološki je opisan povijesni kontekst od prvog spomena Kaštela do sredine 20. stoljeća, arhitektonske promjene koje su u navedenim razdobljima zabilježene na Kaštelu te promjene u njegovoj funkciji. Drugo poglavlje nosi naziv Grbovi pazinskog Kaštela a sadrži relevantne podatke o grbovima na i u Kaštelu kao i natpisnim pločama.

U trećem poglavlju naslovljenom Interijer Kaštela pojašnjeno je kako je ovaj, tlocrtno gledano, danas nepravilni peterokut poveza i organiziran iznutra, dok je u četvrtom poglavlju ukratko opisana oprema Kaštela (nekad i danas).  Peto poglavlje posvećeno je Kaštelu kao inspiraciji umjetnika – putopisaca, pisaca, fotografa, slikara... Šesto poglavlje nosi naslov Diploma cara Otona II, u kojem tekst diplome, kao i kritički osvrt, donosi dr. sc. Josip Banić. Nakon tekstualnog dijela slijedi kataloški popis arhivskog gradiva i muzejske građe čije se reprodukcije nalaze u izložbi i katalogu.

Za potrebe izložbe korišteno je gradivo Vatikanskog arhiva, Biskupijskog arhiva u Poreču, Državnog arhiva u Rijeci, Arhiva republike Slovenije u Ljubljani, Nacionalne knjižnice u Beču, Hrvatskog državnog arhiva u Zagrebu, Pomorskog muzeja Sergej Mašera iz Pirana te građa iz fundusa Muzeja grada Pazina, a u pisanju tekstova relevantna je i korištena starija i recentna literatura domaćih i stranih autora.

Upravo je ta raštrkanost građe, gradiva i tekstova specifična i pratila je autore čitavo vrijeme nastajanja kataloga i izložbe koji su realizirani s nastojanjem otkrivanja priče o Kaštelu sakupljanjem svih poznatih i relevantnih informacija i reprodukcija a ciljem da se javnosti prodube saznanja o Kaštelu (naročito u 19. i 20. stoljeću) te da katalog kao takav postane i ishodište za daljnja istraživanja o Kaštelu i literatura iz koje se može učiti.

Katalog su u predstavili autori izložbe i kataloga – Ivan Smoljan (kustos) i Maja Zidarić Pilat (ravnateljica, kustosica) iz Muzeja grada Pazina i Mirela Mrak Kliman (ravnateljica, viša arhivistica) (uz navedene autorica je i Maja Milovan, viša arhivistica) iz Državnog arhiva u Pazinu, a kritički osvrt na katalog javnosti je predstavio jedan od recenzenata kataloga, profesor sa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, dr. sc. Marijan Bradanović.

Realizacija izložbe i kataloga izložbe financirana je sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Istarske županije, Turističke zajednice središnje Istre te vlastitim sredstvima Državnog arhiva u Pazinu i Muzeja grada Pazina.

Izložbu na platou ispred pazinskog Kaštela moguće je razgledati do lipnja 2024. godine, a katalog izložbe može se kupiti u Muzeju grada Pazina i Državnom arhivu u Pazinu.

(REX/ foto: arhiva)