U Gradu Puli se ‘puno previše’ čeka za izdavanje građevinske dozvole!

U Gradu Puli se ‘puno previše’ čeka za izdavanje građevinske dozvole!-139319

GDJE JE ZAPELO?
Mnogi građani, bili privatne ili pravne osobe, suočili su se s problemom izdavanja građevinskih dozvola u Gradu Puli. Taj problem postoji već dugo, no s dolaskom nove vlasti stanje se samo pogoršalo. Naime, u saznanju smo kako se za izdavanje građevinske dozvole ili izmjene građevinske dozvole čeka i više od godinu dana. Ogorčene privatne/fizičke osobe kažu kako se njihovi slučajevi od prošle godine nisu još niti dodijelili referentima za gradnju. 

 

Rokovi za izdavanje građevinske dozvole propisani su zakonom koji glasi: "Rokovi rješavanja upravnih predmeta propisani su Zakonom o općem upravnom postupku (Narodne novine 47/09). Članak 101. citiranog Zakona propisuje da je službena osoba dužna u slučajevima neposrednog rješavanja na zahtjev stranke rješenje donijeti i dostaviti ga stranci bez odgode, a najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. Službena je osoba dužna u slučajevima vođenja ispitnog postupka na zahtjev stranke rješenje donijeti i dostaviti ga stranci najkasnije u roku od 60 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. Ako službena osoba u propisanom roku ne donese rješenje i dostavi ga stranci, stranka ima pravo izjaviti žalbu, odnosno pokrenuti upravni spor."

Dakle, po Zakonu o općem upravnom postupku koji je dostupan od siječnja 2022., Grad Pula je daleko od rješavanja slučajeva u propisanom roku. 

Upravni odjel za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za gradnju, je od 1. siječnja 2023. do današnjeg dana zaprimio ukupno 1651 zahtjev za izdavanje akata prostornog uređenja što rezultira brojnim dodatnim podnescima te pisanim i usmenim konzultacijama Grada Pule prema pravnim i fizičkim osobama i obrnuto.

Na naše pitanje o tome koliko građani trebaju čekati za izdavanje građevinske dozvole, a koliko za izdavanje izmjene građevinske dozvole, iz Grada Pule nam odgovaraju sljedeće:

"Pitanje trajanja rješavanja po zaprimljenim zahtjevima za izdavanje građevinske dozvole te zahtjevima za izmjenu građevinske dozvole ovisi o nekoliko parametara, prije svega o složenosti samog predmeta, a vrlo često i o okolnostima koje ne ovise o Gradu Puli (zakonski rokovi, dostava poziva na uvid u predmet, pribavljanje dokumentacije od drugih javnopravnih tijela itd.) zbog čega se ne može govoriti o jedinstvenom roku rješavanja predmeta koji bi bio primjenjiv na sve zaprimljene zahtjeve."

Između ostalog, na dug period za izdavanje dozvola čeka se zbog nedostatka radne snage u Odsjeku za gradnju Grada Pule. Iako su se raspisivali natječaji za zapošljavanje i ranije tijekom godine, mnogi odlaze s radnog mjesta 'Referent za gradnju'. 

"U Odsjeku za gradnju trenutno je zaposleno 11 službenica i službenika, a 4 službenice koriste pravo na porodiljni dopust. Važno je istaknuti kako je Grad Pula u kolovozu 2023. raspisao natječaj za 4 izvršitelja upravo u spomenutom Odsjeku, a takvi su se natječaji raspisivali i ranije tijekom ove godine, što pokazuje spremnost da se što brže i što kvalitetnije rješavaju zaprimljeni zahtjevi.", kažu nam iz Grada.

Brzina izdavanja građevinskih dozvola jedan od vrlo konkretnih pokazatelja efikasnosti gradskih uprava. Prema podacima iz 2021. godine od Ministarstva graditeljstva, prosječna dužina čekanja, odnosno izdavanja građevinskih dozvola u 33 grada koji su u sustavu e-dozvola iznosi 29,6 dana. Što se 2021. godine tiče, u čak 13 gradova na dozvolu se, tako, čekalo više od mjesec dana, a u samo tri manje od 20 dana. Najbrže do dozvole dolaze investitori u Makarskoj u kojoj se čeka tek 10,75 dana. Drugi najbrži grad je bio Grad Labin, u kojem se na dozvolu čeka 17,57 dana. 

Više o analizi podataka Ministarstva graditeljstva o brzini izdavanja građevinskih dozvola pogledajte OVDJE.

Građani i investitori su ove godine u srpnju doživjeli i reorganizaciju, odnosno preustroj upravnih odjela Grada Pule. Tad je gradonačelnik Zoričić izjavio: "Cilj ovih izmjena prvenstveno je veća efikasnost te bolja, brža i operativnija usluga prema građanima. Bez optimizacije našeg rada, napredak i iskorak koji želimo ostvariti u vođenju grada neće biti moguć onom dinamikom koju građani zaslužuju. Analiziramo, revidiramo i korigiramo sebe i svoj rad kad god je potrebno. Ovo je odluka u interesu svih građana koju smo donijeli promišljeno i planski. Svaki veliki sustav treba povremeni preustroj i to je nešto što nismo htjeli odgađati. Ne smijemo biti svrha sami sebi, kao što je to bio slučaj godinama prije". 

Koliko još strpljenja građani imaju tek ćemo vidjeti..

Ovaj članak objavljen je u sklopu projekta Pitamo GRAD(o)načelnika koji je sufinanciran sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

(Hana R.Nenad M./Foto Elvis Malagić)