Tribina o Zakonima o Sveučilištu, visokom obrazovanju i znanosti

NA ODJELU ZA EKONOMIJU I TURIZAM
Na Odjelu za ekonomiju i turizam, Sveučilišta Juraj Dobrile u Puli, u dvorani "Pula", u nvoj zgradi Odjela danas će se u 17 sati održati tribina o "Zakonima o Sveučilištu, visokom obrazovanju i znanosti". Na tribinu se pozivaju svi članovi akademske zajednice Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.                                                                                                                                                                       (REX)