Tekop Nova; Zaštitna radionica svečano otvorila novi prostor

Tekop Nova; Zaštitna radionica svečano otvorila novi prostor-83774

PROGRAM OBILJEŽAVANJA MEĐUNARODNOG DANA OSOBA S INVALIDITETOM
Zaštitna radionica Tekop Nova, ustanova je za zapošljavanje osoba s invaliditetom koju su 2003. godine osnovali Istarska županija, Grad Pula i Savez samostalnih sindikata Hrvatske, a s radom je započela u 2004. godini. Ustanova je osnovana s ciljem zapošljavanja osoba s invaliditetom. Za osnivanje i daljnji opstanak ustanove kao zaštitne radionice potrebno je ispuniti uvjete propisane Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba  s invaliditetom na način da ustanova mora imati zaposleno minimalno 51% osoba s invaliditetom od ukupnog broja zaposlenih radnika.

Tekop Nova danas zapošljava 30 radnika, od toga ih je 17 s invaliditetom. Adekvatnim rasporedom radnika osoba s invaliditetom na odgovarajuća radna mjesta, postignuta je potpuna zaposlenost i bolja efikasnost rada unutar radnog procesa, a svaki se zaposleni radnik s invaliditetom individualno prati te se vrše redovni kontakti s mjerodavnim ustanovama i nadležnim službama što se u konačnici odražava na lakšu komunikaciju i socijaliziranje radnika u radnom okruženju. Proizvodi se radna odjeća, i pokrivaju potrebe Istarske županije. Usprkos teškom stanju u tekstilnoj industriji, Tekop Nova uspijeva blagovremeno naplatiti svoja potraživanja te i ove godine očekuje pozitivno poslovanje kao rezultat  uzlazne tendencije poslovanja kroz rast realizacije vlastitih prihoda koji čine oko 65% ukupnih prihoda ustanove  i  sufinanciranja od strane Grada Pule, Istarske županije i Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, bez čije financijske pomoći opstanak ove ustanove ne bi bio moguć.

Djelatnike ustanove, te goste i predstavnike institucija na svečanosti otvorenja novih prostora, pozdravili su: Sandra Ćakić Kuhar, zamjenica istarskog župana, Slobodan Kapor, Predsjednik Upravnog vijeća i predstavnik osnivača, Mihaela Zubić, ravnateljica  Zaštitne radionice Tekop Nova te Boris Miletić, Gradonačelnik Grada Pule.

Studentski centar Pula sudjelovao je u pripremi cateringa a Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula aranžirala stolove i posluživala goste.

Uzvanici su pogledali i kratki prigodni program Dječjeg vrtića „Dado“, a djeca su nastupila u Istarskoj nošnji koju su sašili  vrijedni djelatnici Tekopa. Djeca su starosti od tri godine do polaska u školu i kontinuirano provode Program poticanja zavičajnog identiteta za djecu u ustanovama ranog i preškolskog odgoja, u sklopu projekta Istarske županije, iz kojega ćemo vidjeti jedan mali dio. Predstavili su se pjesmom "Poli dida", recitacijom "Cun cun na konju" i plesom "Balun".     

Nakon što su Ujedinjeni narodi 3. prosinca proglasili Međunarodnim danom osoba s invaliditetom, Komisija za ljudska prava, u rezoluciji od 5. ožujka 1993. godine, pozvala je zemlje članice da ističu obilježavanje tog datuma kako bi se postigla jednakost u ostvarivanju ljudskih prava i sudjelovanju osoba s invaliditetom u društvu. Prema Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom, osobe s invaliditetom uključuju one osobe koje imaju dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprečavati njihovo puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na jednakoj osnovi s drugima. U Republici Hrvatskoj se politika prema osobama s invaliditetom zasniva na suvremenim međunarodnim standardima, koji uključuju i temeljna načela ljudskih prava kao što je načelo nediskriminacije te načelo međuzavisnosti i nedjeljivosti svih ljudskih prava, što čini nužnim ostvarivanje pristupačnosti svih građanskih i političkih kao i socijalnih, kulturnih i gospodarskih prava osobama s invaliditetom. Hrvatska je treća zemlja u svijetu koja je ratificirala Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, što ukazuje na spremnost i potrebu hrvatskog društva da osigura jednake mogućnosti za ovu posebno osjetljivu populaciju.

Ovaj se dan diljem svijeta obilježava na različite načine, od likovnih izložbi promicanja umjetnička djela od strane osoba s invaliditetom do prosvjeda kojim se želi ukazati na teškoće u svakodnevnom životu osoba s invaliditetom.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo iz travnja 2017, u Hrvatskoj živi 511.850 osoba s invaliditetom od čega su 307.934 muški (60%) i 203.916 žene (40%) te na taj način osobe s invaliditetom čine oko 11,9% ukupnog stanovništva RH. Najveći broj osoba s invaliditetom, njih 243.206 (48%), je u radno aktivnoj dobi, 19-64 godina. Oko 63% osoba s invaliditetom, prema dostupnim podacima o obrazovanju, nema završenu osnovnu školu ili ima samo osnovnoškolsko obrazovanje. Oko 28% ima srednju stručnu spremu dok je 3% osoba s visokom ili višom stručnom spremom.

U Istarskoj županiji, stanje na dan 14.03.2017., živi 13.243 osobe s invaliditetom od čega su 7.796 muški (59%) i 5.447 žene(41%) te na taj način osobe s invaliditetom čine 6,4% ukupnog stanovništva Istarske županije.

Posebno su na svečanosti otvorenja pozdravljeni i predstavljeni djelatnici Zaštitne radionice Tekop Nova; SLAVICA,  DRAGANA, SADETA, JANJA, ANAMARIJA, DANIJELA, MELIS, MONIKA, MARINA, MARTINA, NIVES, ALMA, dvije SUZANE i dvije NIVES, BLANKA, NIKOLINA, BERINA, ROBERTO, ALMA, MIRJANA, BISERKA, DORIJAN, SILVANO , NADA, JASNA I MURAT;  koji svojim dugogodišnjim radnim iskustvom i životnim znanjem usmjerava Tekop.

(J. Vitasović)