Sveučilište Jurja Dobrile u Puli dobilo priznanje Europske komisije

USPJEŠNA PRIMJENA STRATEGIJE LJUDSKIH RESURSA ZA ISTRAŽIVAČE
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli jučer je, 21. ožujka, dobilo priznanje Europske komisije za uspješnu primjenu Strategije ljudskih resursa za istraživače. Time je Sveučilište ostvarilo pravo korištenja loga HR Excellence in Research na svojim mrežnim stranicama i promotivnom materijalu.  Priznanje Europske komisije omogućit će Sveučilištu da se uključi u europski istraživački prostor i omogući bolje uvjete rada i razvoja karijere istraživača kao i slobodni protok znanja i otvoreno tržište rada. Istodobno, naše je Sveučilište prepoznato kao institucija koja se odredila prema poštivanju načela Europske povelje za istraživače i Kodeksa o zapošljavanju istraživača. Sveučilište je 30. travnja 2010. godine potpisalo Deklaraciju o pristupanju Europskoj povelji za istraživače i Kodeksu o zapošljavanju istraživača. Činom potpisivanja Deklaracije, Sveučilište je prihvatilo inicijativu Europske komisije s ciljem unapređenja mogućnosti zapošljavanja i povećanja vrijednosti istraživačke karijere kao vitalnih elemenata uspostave europskog istraživačkog prostora.
Sukladno propisanim koracima izrađeni su Interna analiza strategije ljudskih resursa za istraživače na temelju primjene Povelje i Kodeksa te Akcijski plan. Dokumente možete pronaći na mrežnoj stranici Sveučilišta (poveznica: http://www.unipu.hr/index.php?id=1230).
Sveučilištu predstoji primjena Akcijskog plana, provedba samovrednovanja nakon dvije godine te vanjskog vrednovanja nakon četiri.
Osim toga, Sveučilište u Puli je u veljači ove godine imenovalo lokalnu kontakt točku (Local contact point - LCP) čime se priključilo hrvatskoj EURAXESS mreži koju sada čini devet znanstvenih organizacija. Time Sveučilište pokazuje da mobilnost znanstvenika shvaća kao sredstvo podizanja kvalitete znanstvene uspješnosti i upravljanja ljudskim resursima.
Ovaj iznimno važan projekt za pulsko Sveučilište provodi prorektorica za znanost i istraživanje prof. dr. sc. Marli Gonan Božac. (REX)