Što s upravljanjem zgrada nakon što se Castrum Pula 97 pripoji Pula Sportu?

Što s upravljanjem zgrada nakon što se Castrum Pula 97 pripoji Pula Sportu?-133888

RAZGOVOR S DIREKTOROM GORANOM PERUŠKOM U VEZI PRIPAJANJA CASTRUMA PULA SPORTU
Na sjednici Gradskog vijeća Pule održanoj 12. prosinca 2022. godine odlučeno je pripajanje trgovačkih društava Fratarski, Tržnica i Castrum Pula 97 trgovačkom društvu Pula Sportu d.o.o. Shodno toj odluci, odlučili smo priupitati trgovačka društva Fratarski d.o.o., Tržnica d.o.o. te Castrum Pula 97 d.o.o. o njihovim komentarima na pripajanje. Direktor Fratarskog, Nebojša Nikolić za sad nema komentara jer kako kaže: "radi se o odluci odnosno volji vlasnika društava koju je potvrdilo i Gradsko vijeće". Odgovor od direktorice Tržnice, Gordane Žmak još uvijek očekujemo. Na naš upit javio se direktor Castruma, Goran Pereša te smo ga pitali najbitnije stvari u vezi pripajanja Pula Sportu.

Castrum Pula 91 d.o.o. pripojit će se Pula sportu početkom ove godine, a sve o promjeni rekao nam je direktor Goran Pereša. "Poslovna okolina u kojoj djeluju današnja poduzeća je dinamična i neizvjesna. Poduzeća su prinuđena poslovanje prilagoditi promjenama na tržištu, tehnologijama i radnoj snazi. Da bi uspješno poslovala na zahtjevnom i izazovnom tržištu, poduzeća trebaju kontinuirano tražiti nove načine i instrumente kojima će unaprijediti konkurentske sposobnosti. Ključna varijabla među brojnim čimbenicima koji utječu na uspješnost procesa spajanja poduzeća je komunikacija s klijentima, dobavljačima i zaposlenicima. Normalna reakcija na nepoznato u poslovnoj organizaciji je otpor, nezadovoljstvo, nesigurnost stoga je bitna učestala, pravodobna i otvorena komunikacija", govori Pereša.

Osnovna djelatnost Castruma će i dalje biti upravljanje zgradama

Osnovna djelatnost društva će i dalje biti upravljanje zgradama te se tehničke i računovodstvene usluge neće mijenjati posebno po pitanju računa zajedničke pričuve. "Važno nam je da naši klijenti odnosno suvlasnici na vrijeme o svemu budu upoznati", kaže Pereša.

Sredstva zgrade (pričuva) će se kao i do sada voditi odvojeno po zgradama na upravljanju odnosno svaka zgrada imati će i nadalje zaseban žiro račun pričuve. Dakle pričuva svake pojedine zgrade vodi se potpuno odvojeno od sredstava ostalih zgrada i naših vlastitih poslovnih sredstava kao namjenski vezana zajednička imovina svih suvlasnika zgrade namijenjena za pokriće troškova održavanja i poboljšanja zgrade. 

Provodit će se i ostali računovodstveni i administrativni poslove u vezi pričuve odnosno: 
- obračun mjesečne pričuve pojedinačno po suvlasniku i dostava uplatnica za pričuvu
- naplata pričuve (opomene i tužbe)
- knjiženje i plaćanje svih računa zgrade
- periodični ispis stanja sredstava zgrade na zahtjev i za potrebe predstavnika suvlasnika, a po isteku poslovne godine izrada završnog računa zgrade (dostavlja se svakom od suvlasnika), itd.

I nadalje će suvlasnici dobiti uslugu tehničkih poslova i održavanja: 
- jedan redovni godišnji obilazak i pregled zgrade uz sastavljanje zapisnika
- izrada i dostava prijedloga godišnjeg plana zgrade uz prikaz (prijedlog) potrebne visine mjesečne pričuve (o visini pričuve i radovima konačnu odluku donose suvlasnici)
- organizacija u vezi izvršenja hitnih intervencija
- organizacija i osiguranje izvršenja svih poslova tekućeg i investicijskog održavanja (prioritete određuju suvlasnici putem godišnjeg plana ili zasebnih odluka)
- račune prije plaćanja ovjerava predstavnik suvlasnika
- prikupljanje ponuda za veće radove (najmanje 3 ponude) i provođenje postupka javne nabave sukladno procijenjenoj vrijednosti. Konačni odabir izvođača radova određuju suvlasnici nakon čega se pristupa zaključenju ugovora - narudžbe s izvođačima, praćenju i kontroli izvršenja radova
- prijava i likvidacija šteta itd.

"Izmjenom OIB-a upravitelja regulirat će se Ugovor o upravljanju dok će Međuvlasnički ugovor kojim se uređuju uzajamni odnosi suvlasnika u svezi s upravljanjem i korištenjem zgrade ostati nepromijenjen", objašnjava Pereša. 

Komentar direktora na pripajanje Castruma Pula Sportu:

"Odluka o spajanju rezultat je iscrpne analize te je dobro razrađena poslovna strategija koja cjelovito obuhvaća financije, ljudske potencijale i organizaciju. Tvrtka se vodi ciljem zadovoljnog klijenta odnosno razumijevanje klijentovih potreba i želja, prednosti, navika, što je temelj stabilnosti i dugoročno održivog poslovanja. Predanost klijentu i njegovom zadovoljstvu ističe se u samoj misiji i vrijednosti poduzeća uz prilagođavanje promjenama što nastaju na tržištu, ali i aktivno djelovanje na tržištu. Zadaća menadžmenta je da svojim primjerom prikazuje svim zaposlenicima važnost zadovoljstva klijenta te da podržava i potiče napore za njegovo zadržavanje, a što se ogleda kroz primjer stalne dostupnost menadžmenta za pitanja klijenta te njegov pristupačan odnos.

Naime, tvrtka ne može dugoročno biti uspješna koncentrirajući se isključivo na financijsku strategiju, a da pritom zanemaruje razvoj ljudskih potencijala i kadrova. Zaposlenici ne moraju biti u neizvjesnosti po pitanju svojih prava po svim osnovama, otpuštanja neće biti s obzirom na preuzimanje novih poslova.

U dvadesetpetogodišnjem radu susrećemo se s novim izazovima koji će nas motivirati u pružanju što kvalitetnijih usluga i prepoznavanju vaših potreba. Naše misija da je vaša nekretnina u sigurnim rukama, rezultirala da smo zauzeli i održali vodeće mjesto među tvrtkama koji se bave upravljanjem i održavanjem objekata u gradu Puli i Istarskoj županiji. Svojim uslugama nastojimo ostvariti da se ta suradnja odvija na zadovoljstvo svih korisnika naših usluga i nas kao upravitelja."

(Hana R.)