Gradu Pazinu odobreno 500 tisuća kuna za nastavak radova na zvoniku crkve Sv. Nikole

ETAPNOM OBNOVOM DO REVALORIZACIJE ZVONIKA
Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske objavilo je koncem prošlog tjedna rezultate Natječaja za programe zaštite nematerijalnih kulturnih dobara u 2022. godini, na koji je Grad Pazin prijavio u siječnju ove godine nastavak etapne sanacije zvonika crkve sv. Nikole u Pazinu te ostvario financijsku potporu Ministarstva u iznosu od 500.000,00 kuna. 
Prijedlog financiranja programa donesen je na temelju stručnog mišljenja nadležnih konzervatorskih odjela i Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske te je prijedlog razmatran i verificiran i odobren od ministrice kulture i medija.
 
Odobrenim  sredstvima planira se u 2022. godini dovršiti radove sanacije oktogona, započete 2021. godine te izvesti radove konstruktivne i građevinske sanacije lođe zvonika.
 
S obzirom da svjedočimo stalnim povećanjima tržišnih cijena, pa tako i građevinskih materijala i radova, revidirat će se projektantski troškovnik iz glavnog projekta sanacije zvonika te utvrditi trenutnu tržišnu vrijednost planiranih radova, a potom utvrditi obim radova koje je realno moguće izvesti u ovogodišnjem programu sa sredstvima koje Grad ima na raspolaganju.
Po utvrđivanju obima i procijenjene vrijednosti radova pristupit će se pripremi i provedbi javne nabave, nakon čega slijedi ugovaranje i realizacija radova.

Etapnom obnovom do revalorizacije zvonika

Program etapne obnove zvonika provodi se od 2016. godine, a radovi se izvode na osnovi glavnog projekta sanacije zvonika koji je izrađen u sklopu realizacije projekta KulTourSpirit, financiranog iz EU programa konkurentnost i kohezija.

Do sada su realizirani radovi rekonstrukcije međukatnih konstrukcija, čime je osposobljen pristup do lođe. Uređen je također pod lođe i pod unutrašnjosti piramide zvonika te je postavljena hidroizolacija, a na otvore lođe i etaža ispod lođe za zvona postavljene su zaštitne mreže koje su pričvršćene na okvire oblikovane prema otvorima. Nakon toga, u sljedećoj fazi je očišćena unutrašnjost zvonika, opšiveni su podovi te su izrađene i postavljene zaštitne ograde na postojećim rekonstruiranim međukatnim konstrukcijama. Uz sve to,  izvršeno je uređenje unutrašnjih zidova i uređenje otvora, a nakon toga je sanirano vanjsko ulazno stubište i ulazna vrata zvonika. U 2021. godini izvedeni su radovi građevinske i konstruktivne sanacije piramide i oktogona zvonika, a u ovoj godini, kako je ranije navedeno,  slijedi dovršetak sanacije oktogona iznutra i radovi konstruktivne i građevinske sanacije lođe.

Cilj programa je ovo kulturno dobro i jedan od prepoznatljivih simbola u vizuri Grada konstruktivno i građevinski sanirati, a time ga i revalorizirati te učiniti turistički atraktivnijim.

(DV)