‘Samo ljubav, ništa nasilje!’

‘Samo ljubav, ništa nasilje!’-85469

VOLONTERSKA AKCIJA PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA
Klub mladih volontera/ki, koji djeluje pod Volonterskim centrom Istra i Udrugom ZUM, u suradnji sa Sigurnom Kućom Istra, organizirali su volontersku akciju „Samo ljubav, ništa nasilje!“, koja se održala u srijedu, 14.2.2018., na štandu na tržnici u Puli.

Cilj ove volonterske akcije bio je potaknuti i osvijestiti građane/ke Pule o problemu nasilja te ih upoznati s institucijama gdje mogu dobiti pomoć i podršku.

Akciju su volonteri organizirali potaknuti sve češćim problemom nasilja u društvu, posebno nad ženama, a vezano za Valentinovo koji se slavi kao "Dan ljubavi", a zaboravlja se preostalih 365 dana nasilja i crne statistike.

Prema podacima Sigurne Kuće Istra, u 2016. godini, od ukupno 20 ubijenih žena, 18 ih je ubijeno od strane sadašnjeg ili bivšeg supruga ili partnera, a do rujna 2017. njih čak 9. Od 2006. godine do danas, u Hrvatskoj je ubijeno više od 250 žena. Prema One Billion Rising Croatia, 70% adolescentica je doživjelo nasilno ponašanje od strane partnera, 12 000 žena godišnje je žrtva obiteljskog nasilja, a svakih 15 minuta jedna je žena fizički zlostavljana.

Za kraj donosimo misao koju su volonteri podijelili s nama: "Postoji jedna neobična stvar oko nenasilja - nitko nije poražen, a svi sudjeluju u pobjedi!"
(Rex/foto:Manuel Angelini)