Redovno održavanje dimnjaka i ložišta bitno utječe na sigurnost života i imovine

Redovno održavanje dimnjaka i ložišta bitno utječe na sigurnost života i imovine-98119

O VAŽNOSTI REDOVNOG ČIŠĆENJA DIMNJAKA SA DIREKTOROM CASTRUMA PULA 97
Premda je sezona loženja za nama, zanimalo nas je što o važnosti čišćenja i održavanja dimnjaka i ložišta ima za reći Aleksandar Matić, pročelnik Ureda Grada Pula i direktor najvećeg upravitelja zgrada u Puli i Istri, Castrum Pula 97 d.o.o., te na koji način su suvlasnicima višestambenih zgrada kojima upravljaju ukazali na ovu obvezu. Podsjećamo, dimnjačarske poslove u Puli izvodi tvrtka Dimnjak d.o.o. iz Osijeka, koja ima koncesiju za obavljanje usluga na području Pule i Vodnjana.

Za razliku od nekih drugih hrvatskih gradova, sezona grijanja u Puli traje znatno kraće. Zašto je ipak važno redovno održavati ložišta i dimnjake?

- Neovisno o trajanju sezone grijanja, održavanje dimnjaka i ložišta zakonska je obveza svih stanara. Gledajući iz perspektive upravitelja zgradama, sigurnost građana koji u njima žive uvijek nam je prioritet i zato odgovornim ponašanjem nastojimo ukazivati na situacije koje potencijalno mogu značiti određene posljedice za njih ili njihovu imovinu kao i na prilike koje im se pružaju.

Poznato je da neredovito održavanje dimnjaka može povećati rizik od izbijanja požara te protok štetnih plinova i upravo zato stanarima skrećemo pažnju da na vrijeme poduzmu potrebne mjere kako bi zaštitili sebe i svoju obitelj, ali i stečenu imovinu. Osim što će redovitim održavanjem izbjeći ovakve situacije, koje nerijetko mogu rezultirati s teškim posljedicama, odgovornim ponašanjem umanjit će račune za energiju te smanjiti štetan utjecaj na okoliš.

Zna se dogoditi i da određene dimnjake nasele pčele ili ptice koje u njima izgrade svoja gnijezda, a ponekad su jednostavno puni lišća i grančica. U takvim situacijama neophodno je čišćenje zagušenog dimnjaka od strane dimnjačarske službe.

Kakvu ulogu u svemu ima Castrum Pula 97 d.o.o.?

- Brigu o ispravnosti i redovitom održavanju uređaja za loženje i dimnjaka trebaju voditi vlasnici ili korisnici zgrada, stanova i poslovnih prostora, a mi smo tu kako bismo im skrenuli pozornost na važnost održavanja uređaja za loženje i dimnjaka ispravnima.  Tako smo suvlasnicima višestambenih zgrada kojima upravlja Castrum Pula 97 uputili dopis u kojem podsjećamo na obvezu održavanja jednom godišnje, a sve u skladu s propisima.

Važno je istaknuti da se čišćenje dimnjaka plaća iz pričuve, čije podmirenje predstavlja obvezu svih stanara. Ukoliko pak na računu pričuve zgrade u datom trenutku nema dovoljno sredstava, ponudili smo plaćanje dodatnim uplatnicama kako bi se podmirili troškovi održavanja dimnjaka i ložišta u ispravnom i prohodnom stanju.

Koje su obveze korisnika, odnosno suvlasnika nekretnine, a koje koncesionara?

- Suvlasnici zgrade dimnjačaru trebaju omogućiti pregled i čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje kao i pristup svakom uređaju za loženje i dimnjaku koji se koristi te dostaviti podatake o broju i vrsti  uređaja za loženje i dimnjaka. Radi ispravnog pregleda i čišćenja dimnjaka potrebno je omogućiti i pristup do vratašca, priključaka, kape dimnjaka i ostalih njegovih dijelova.

Obveza koncesionara, u našem slučaju tvrtke Dimnjak d.o.o., podrazumijeva obavljanje redovitih i izvanrednih pregleda dimnjaka te čišćenje dimnjaka. Redoviti pregledi u svrhu održavanja dimnjaka provode se u skladu sa zahtjevima iz projekta građevine, a najmanje jednom godišnje, dok je način obavljanja redovitih pregleda u svrhu održavanja dimnjaka određen projektom građevine. Redoviti pregled uključuje vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstva dimnjaka, potom tlačnu probu u slučaju sumnje te usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka.

Pregled dimnjaka provodi se i prije prve uporabe uređaja za loženje, odnosno prije ponovne uporabe ako dimnjak nije bio u uporabi dulje od godinu dana te se isti obvezno čisti primjereno vrsti dimnjaka (mehanički i/ili na drugi način).

Izvanredni pregled dimnjaka provodi se prije svake promjene uređaja za loženje ili promjene goriva, nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva dimnjaka ili izaziva sumnju u uporabljivost dimnjaka te po nalogu inspekcije.

Ovlaštena dimnjačarska služba ne provodi svoje aktivnosti samo na temelju poziva korisnika usluge, već djeluje kontinuirano kroz godišnji plan pregleda i čišćenja dimnjaka.

Što biste poručili građanima Pule, kad je riječ o održavanju dimnjaka i ložišta?

- Kao što sam spomenuo, čišćenje dimnjaka ključno je za sigurnost stanara jer sprječava nastanak opasnosti i štete za ljudske živote i imovinu. Budući da koncesionar nije u mogućnosti sve dimnjake na području Pule i Vodnjana, gdje ima koncesiju, očistiti i pregledati netom prije sezone grijanja, apeliram na suvlasnike zgrada da već sada omoguće čišćenje dimnjaka te spremno i sigurno dočekaju sezonu loženja.

(rex/foto Elvis Malagić, Dimnjačar)