Pulski studenti praksu mogu obavljati u Istarskoj županiji

Pulski studenti praksu mogu obavljati u Istarskoj županiji-135676

SVEUČILIŠTE PRUŽA BROJNE MOGUĆNOSTI STUDENTIMA

 Istarski župan Boris Miletić posjetio je danas Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković", u Puli, gdje se susreo s prorektoricom za akademska pitanja, upise i potporu studentima Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli prof. dr. sc. Mirjanom Radetić-Paić, dekanicom Fakulteta izv. prof. dr. sc. Ksenijom Černe i voditeljicom Centra za razvoj karijera Teom Jačimović. 

Dekanica FET-a Černe zahvalila je župnu na dolasku, izrazivši zadovoljstvo što je posjetio njihovu visokoobrazovnu instituciju, a posebno što će studenti moći obavljati praksu u Istarskoj županiji. Naime, tom je prilikom potpisan i Ugovor o suradnji za obavljanje stručne prakse studenata FET-a „Dr. Mijo Mirković“ u Puli, s ciljem podizanja kvalitete obrazovnog procesa i stručnog znanja studenata, kroz upotpunjavanje njihovog teoretskog znanja praktičnim iskustvom. Županija kao potpisnik Ugovora, omogućit će studentima stručnu praksu iz područja financija, održivog razvoja, turizma, kulture i gospodarstva, za što će im biti osigurani mentori. Minimalno propisani fond sati koje student treba odraditi na stručnoj praksi je 80 sati.

Župan Miletić smatra da će se praksom studentima približiti djelokrug poslova Istarske županije, kao i sam rad upravnih tijela. Također, osvrnuo se i na odlične uvjete studiranja u Puli, zahvaljujući studentskom kampusu i menzi, ali i raznim studijima koji se nude. Međutim, kako je istaknuto na sastanku, trendovi su danas takvi da manji broj srednjoškolaca upisuje fakultete i dio njih bira odlazak na tržište rada. Prema riječima prorektorice i dekanice, pulsko Sveučilište pruža brojne mogućnosti studentima, poput programa razmjene ERASMUS, koje nastoje približiti srednjoškolcima i njihovim roditeljima pa su tako i nedavno održani Dani otvorenih vrata Sveučilišta J. Dobrile. 
Uslijedio je susret i kratak razgovor sa studentima 2. godine preddiplomskog studija Fakulteta ekonomije i turizma, koje je župan pozvao da iskoriste mogućnost obavljanja prakse u Županiji. (REX)