Pulski mališani uživaju u visokom standardu uređenja dječjih igrališta

Pulski mališani uživaju u visokom standardu uređenja dječjih igrališta-87865

RAZGOVOR: ALEKSANDAR MATIĆ, DIREKTOR TVRTKE CASTRUM PULA 97
Da je Grad Pula prijatelj djece doista se može vidjeti po broju kvalitetno uređenih dječjih igrališta. U posljednje dvije godine izgrađeno je nekoliko novih, dok su brojna druga renovirana i opremljena modernim igralima. Tu je i antistress podloga koja predstavlja sigurnost za djecu i manje brige za roditelje.

Igrališta se svakodnevno obilaze kako bi se provjerila njihova sigurnost, a o svim igralištima na području grada Pule brine tvrtka Castrum Pula 97.

Roditelje i druge čitatelje će zasigurno zanimati svi detalji oko uređenja i funkciooniranja igrališta, te o njihovoj sigurnosti. Regional Express je putem intervjua s Aleksandrom Matićem direktorom tvrtke Castrum Pula 97 d.o.o. nastojao dati odgovore.

O koliko igrališta na području Pule brine Castrum Pula 97?
Trgovačkom društvu Castrum Pula 97 d.o.o. povjereno je od 2017. godine održavanje i uređenje dječjih igrališta na području Grada Pule. Brine o 70 igrališta ukupne površine 23.500 m2. Sva su dječja igrališta namijenjena dobnoj skupini do 12 godina dok je igralište u Mutilskoj ulici namijenjeno nešto starijoj djeci, odnosno tinejdžerima.

Što znači briga o igralištima?
Briga o igralištima znači prioritetno briga o sigurnosti djece na dječjim igralištima, a to se osigurava na način da posebno certificirani djelatnici Castruma svakodnevno obilaze i provjeravaju ispravnost i sigurnost sprava i igrala te ostalu prateću infrastrukturu poput zaštitne ograde, klupa, podloga, znakova s uputama podlogama i ostalo kako sigurnost djece ne bi ničim bila ugrožena.

Koliko je igrališta izgrađeno u protekle dvije godine?
U proteklo dvije godine izgrađeno je u cijelosti više dječjih igrališta, odnosno brojna su u cijelosti renovirana i  obnovljena novim modernim igralima s ciljem povećanja atraktivnosti dječjih igrališta i pružanja mališanima mogućnost da što kvalitetnije  iskoriste dječje zone. Pritom, naravno, da i roditelji zahvaljujući urbanoj opremi i popratnim uređenjima mogu bezbrižno promatrati svoje mališane u igri. U tom kontekstu može se navesti izgradnja novih dječjih igrališta u Gervaisovoj ulici i na Trgu kralja Tomislava, u Vitasovićevoj ulici, u Ulici Kašćuni u Štinjanu, u Valdebeku, a nova igrala postavljena su na dječjim igralištima u Rizzijevoj, Mutilskoj, Koparskoj ulici, Ulici Orbanin te su uređena dječja igrališta u Osječkoj ulici, Ulici Sisplac i Gortanovoj ulici, na Zeleniki, u Valmadama, pored utvrde Monvidal, Sponzinoj, Vukovarskoj, Kochovoj ulici, u Japodskoj ulici, na Velom Vrhu između Sponzine ulice i Ulice braće Leonardelli i ostalim lokacijama sukladno potrebama. Trenutno je u završnoj fazi generalna sanacija igrališta na Gregovici u ulici Istarskog razvoda.

Možete li izdvojiti najnovija igrališta i ona na koja se najviše ponosite?
Teško je izdvojiti pojedino dječje igralište jer se sva obogaćuju visoko kvalitetnim igralima i urbanom opremom, estetski su oblikovana da maksimalno iskoriste površinu za igru te da hortikulturno uređenje upotpuni izgled i doprinese funkciji. Pojedina dječja igrališta su zbog svoje lokacije nešto više posjećena, kao recimo u Titovom parku u samom centru grada, odnosno ostala dječja igrališta smještena uz velike stambene blokove. Kako se igrališta renoviraju tako su i više posjećena, pa možemo primijetiti da veliki broj mališana posjećuje igralište u Japodskoj ulici, od kada je početkom prošle godine napravljena gumena antistres podloga. Igralište na Trg kralja Tomislava je s novim, djeci interesantnim, spravama  također pobudio veliki interes. Veliki broj djece gravitira i igralištu u Divkovićevoj ulici,… Sva su igrališta posjećena i vrlo smo ponosni što svaki kvart ima svoje, za djecu zabavne zone.

Danas je antistres podloga neophodna na modernim dječjim igralištima, što je još trend u izgradnji igrališta?
Antistres podloga nije neophodna ali je sastavni dio trenda povećanja sigurnosti kao i ograđivanje dječjih igrališta. To je najskuplji „element“ kod opremanja dječjih igrališta i potrebno je zadovoljiti određene uvjete za postavljanje antistres podloge. Grad Pula vodi računa da se prilikom izgradnje ili cjelovite rekonstrukcije takva podloga postavi, odnosno kod manjih uređenja da bude barem u zoni površine igrala. Ne trebamo previše niti spominjati koliko antistres podloga znači mališanima, a svakako i roditeljima.

Koliko igrališta je Castrum do sada prilagodio osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću?
Grad Pula oduvijek je pridavao veliki značaj osobama sa invaliditetom i posebnim potrebama, dakako s naglaskom i na dječja igrališta. Na većem broju igrališta postoje sprave prilagođene djeci s invaliditetom, smanjenom pokretljivošću i problemima u razvoju, a u planu je i daljnja ugradnja za preostala dječja igrališta. Među posljednjim uređenim možemo izdvojiti igralište u Vitasovićevoj ulici, na Monte Zaru, Trgu kralja Tomislava, u Kašćunima, Titovom parku, Gregovici, Revelanteovoj ulici i ostalo. Posebno se ističu njihaljke i vrtuljci.
 
U Gradu Puli je briga o igralištima povjerena posebnoj tvrtki, Castrumu, znači da su djeca vrlo bitan dio društva u našoj sredini?
Djeca su, bez sumnje, najbitniji dio društva u našoj sredini. Intenzivnom obnovom postojećih i izgradnjom novih dječjih igrališta, Grad Pula potvrđuje titulu Grada prijatelja djece kojemu je briga o najmlađima jedan od glavnih prioriteta. Kontinuirano se radi na pozitivnim promjenama u korist djece, a na lokalnoj samoupravi i ostalim subjektima te javnosti je da  međusobnom suradnjom, komunikacijom i partnerstvom pokreću i ostvaruju konkretne aktivnosti za djecu.

Možete li otkriti planove, možda neke nove lokacije za dječja igrališta ili renoviranje postojećih?
Renoviranje se provodi svakodnevno, odnosno obilaskom se svaki uočeni nedostatak otklanja. Veći zahvati zahtijevaju projektiranje, a koje se provodi tijekom cijele godine i realizira sukladno financijskim mogućnostima u proračunu Grada. Prvenstveno se gleda da se dječja igrališta oforme sukladno zahtjevu građana i mjesnih odbora pa se dijelom mogu realizirati u sklopu programa malih komunalnih akcija. Sada se trenutno završava igralište na Gregovici gdje je postavljeno novih 5 sprava: kombinirano igralo, dvostruka njihalica, jednostruka njihalica, klackalica te ljuljačka s košarom koja će biti  prilagođena za djecu s teškoćama u razvoju. Dok se djeca budu igrala na igralištu koje će, naravno, zadovoljiti visoke standarde sigurnosti, roditelji će ih moći bezbrižno promatrati s klupica sa i bez naslona i stolovima postavljenih na više lokacija unutar igrališta. Postavit će se i košarice za otpatke te ostala urbana oprema a sama lokacija hortikulturno se uređuje. Povodom Dana planeta Zemlje upravo su mališani obližnjeg dječjeg vrtića Topolino zajedno s pulskim gradonačelnikom sadili stabla u zoni igrališta a dodatno će se urediti i ambijentalnim vrstama trava i grmljem. Spominjanoj sigurnosti i kvaliteti igrališta doprinijet će metalna ograda, višebojna antistres podloga uz koju će se izvesti pješačke staze od poroznog betona i osigurati propusnost za vrijeme padalina. Redoslijed uređenja ostalih igrališta definira Grad i pravovremeno obavijesti javnost.

Na kraju, koliko novca se godišnje troši na održavanje i izgradnju igrališta?
Na održavanje i uređenje godišnje se prosječno utroši 750.000,00 kuna, a s izgradnjom taj iznos premaši i milijun kuna. Inzistira se da dječja igrališta i dalje budu na visokom standardu kvalitete i po pitanju sigurnosti i samih sadržaja. Apeliramo na naše sugrađane da pomognu u zaštiti gradske imovine od devastacije, kako bismo ono što imamo danas, naši mališani i buduće generacije i dalje mogli koristiti. Prilika je ovo da zamolimo građane da primijećene kvarove i oštećenja prijave na telefonski broj Castruma 052/535-710, e-mail: info@castrum-pula.hr, kako bismo čim prije pristupili sanaciji, prije svega radi sigurnosti naše djece, istaknuo je Aleksandar Matić direktor Castrum Pula 97 d.o.o.

(REX/D.F./M.A.)