U Puli je danas održana informativna radionica na kojoj su predstavnici Ministarstva rada i mirovinskoga sustava predstavili ITU Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih..."/>

Puli na raspolaganju 6,3 milijuna kuna kroz ITU poziv

Puli na raspolaganju 6,3 milijuna kuna kroz ITU poziv-103138

"AKTIVNO UKLJUČIVANJE I POBOLJŠANJE ZAPOŠLJIVOSTI..."
U Puli je danas održana informativna radionica na kojoj su predstavnici Ministarstva rada i mirovinskoga sustava predstavili ITU Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/ područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb”.  

Prisutne sudionike radionice u ime gradonačelnika Grada Pule pozdravila je njegova zamjenica Elena Puh Belci koja je svima zaželjela puno uspjeha u prijavi projekata koji će doprinijet povećanju socijalne uključenosti i zapošljivosti ranjivih skupina. „Grad Pula, zajedno s urbanim područjem na raspolaganju ima indikativan iznos od 6,3 milijuna kuna za projekte koji će biti sufinancirani u stopostotnom iznosu prihvatljivih troškova“ naglasila je Puh Belci u svom osvrtu te nadodala kako su ova sredstva koja su alocirana kroz ITU mehanizam vrlo vrijedna za napredak i razvoj zajednice.

U nastavku informativne radionice predstavnice Ministarstva prezentirale su najbitnije elemente Poziva s posebnim osvrtom na prihvatljive prijavitelje i partnere te aktivnosti koje se mogu realizirati u okviru Poziva. Ujedno, dane su informacije o načinu podnošenja projektnog prijedloga koji će biti moguće podnijeti od 20. siječnja 2020. godine, kao i o njegovu sadržaju. Detaljno je pojašnjen postupak dodjele bespovratnih sredstava, a koji se provodi u tri dijela: administrativna provjera, procjena kvalitete i donošenje Odluke o financiranju te je iznesen okvirni raspored procesa prijave i odabira. Sudionicima su dani odgovori na sva njihova otvorena pitanja te su im dane smjernice za daljnji rad, a sve kako bi im se olakšao proces prijave na predmetni Poziv.

Riječ je o otvorenom trajnom Pozivu na dostavu projektnih prijedloga koji se provodi u okviru Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, a unutar specifičnog cilja 9.i.1. Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije. Opći cilj Poziva je povećati socijalnu uključenost i/ili zapošljivost ranjivih skupina kako bi se potaknulo njihovo sudjelovanje u društvu.

Urbanom području Pula alociran indikativan iznos od 6,3 milijuna kuna, od čega je 5.391.550,00 kuna, odnosno 85 posto osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda, dok će obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15% osigurati Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava iz Državnog proračuna. Slijedom navedenog proizlazi da intenzitet potpore po pojedinom projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova. Naime, ukupna vrijednost Poziva iznosi 85.712.000,00 kuna, a iznos je podijeljen po grupama na 7 urbanih aglomeracija u kojima će se projektne aktivnosti provoditi. Najniža vrijednost potpore po pojedinom projektnom prijedlogu iznosi 750.000,00 HRK, a najviša vrijednost potpore 3.000.000,00 HRK.

Prihvatljivi prijavitelji po ovom pozivu su jedinice lokalne samouprave na prostoru odabranog urbanog područja i javne ustanove kojima je osnivač jedinica lokalne samouprave (grad ili općina), sa sjedištem na prostoru jedne od odabranih urbanih aglomeracija/područja, registrirane za obavljanje djelatnosti u području obrazovanja i/ili kulture i/ili socijalne skrbi.

Projektne prijedloge bit će moguće podnositi od 20. siječnja do 18. prosinac 2020. godine, a svi detalji nalaze se na: [url=http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/aktivno-ukljucivanje-i-poboljsanje-zaposljivosti-7-urbanih-aglomeracija/]http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/aktivno-ukljucivanje-i-poboljsanje-zaposljivosti-7-urbanih-aglomeracija/[/url].

(REX)