Prva doktorica znanosti na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti

Prva doktorica znanosti na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti-130571

PRVA GENERACIJA STUDIJA 'NOVE PARADIGME OBRAZOVANJA'
Dr. sc. Vanja Marković doktorirala je prva u prvoj generaciji Poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija "Nove paradigme obrazovanja" pri Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. 

Doktorsku disertaciju pod nazivom "Samoprocjena samoefikasnosti učitelja u inkluzivnom obrazovanju u Istarskoj županiji" mentorirala je izv. prof. dr. sc. Mirjana Radetić Paić i komentorirala prof. dr. sc. Jurka Lepičnik Vodopivec. 

Dr. sc. Vanja Marković doktorsku disertaciju je obranila na Edukacijsko–rehabilitacijom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pred Povjerenstvom u sastavu eminentnih znanstvenica u polju edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, prof. dr. sc. Zrinjke Stančić, predsjednice povjerenstva, prof. dr. sc. Rea Fulgosi-Masnjak i prof. dr. sc. Lelie Kiš-Glavaš.

(H.R.)