Provođenje zajedničke terenske vježbe civilne zaštite na području općine Medulin

Provođenje zajedničke terenske vježbe civilne zaštite na području općine Medulin-143953

MEDULIN 2024.
Na području Općine Medulin održat će, 8. travnja, terenska vježba civilne zaštite pod nazivom 'MEDULIN 2024.'  u trajanju od 10:30 – 12:00 sati, čiji su nositelji Općina Medulin i Dječji vrtić Medulin.

Vježba će se izvoditi u zgradi i u krugu Dječjeg vrtića Medulin na adresi: Medulin, Munida 3A. Vježbom će se simulirati nastanak požara u dječjem vrtiću, evakuacija svih osoba i djece iz vrtića, alarmiranje žurnih službi te ostale radnje predviđene Planom evakuacije i spašavanja u Dječjem vrtiću Medulin.

U vježbi sudjeluju Stožer civilne zaštite Općine Medulin (uži dio), Javna vatrogasna postrojba Pula, Dobrovoljno vatrogasno društvo Općine Medulin, Gradsko društvo Crvenog križa Pula te Dječji vrtić Medulin.

U cilju što vjerodostojnijeg provođenja vježbe, očekuje se aktivacija vatrogasnog alarma u Dječjem vrtiću Medulin, te dolazak žurnih službi (vatrogasaca) s uključenim svjetlosnim i zvučnim signalima. Sukladno navedenome, ovim putem obavještavaju se mještani kako je riječ o simuliranoj vježbi te nije potrebno kontaktirati nadležne službe obzirom da su iste uključene u provođenje ove vježbe. 

Ciljevi vježbe su provjera funkcionalnosti rješenja iz Plana djelovanja civilne zaštite Općine Medulin u slučaju njegovog aktiviranja te provjera funkcionalnosti Plana evakuacije i spašavanja u Dječjem vrtiću Medulin, uvježbavanje djelatnika i polaznika u provedbi postupka sklanjanja i evakuacije kao mjere civilne zaštite u slučaju izvanrednog događaja ili nesreće i podizanje razina osposobljenosti operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Medulin.  

U slučaju loših vremenskih uvjeta, ostavlja se mogućnost odgode vremena održavanja vježbe za drugi datum, kada to dopuste povoljniji vremenski uvjeti. 

(REX)