Provedeno ispitivanje o kakvoći mora na plažama u Istri

Provedeno ispitivanje o kakvoći mora na plažama u Istri-139630

217 MJERNIH TOČAKA NA PLAŽAMA OD SAVUDRIJE DO BRESTOVE
Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije je od 11. do 13. rujna 2023. godine, proveo IX. ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 217 mjernih točaka na plažama od Savudrije do Brestove.

Tijekom uzorkovanja bilježe se temperature zraka i mora pa se temperatura mora kretala od 21 ºC do 25,6 ºC, dok se temperatura zraka kretala od 18 ºC do 28 ºC.

Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 213 mjernih točaka odnosno u 98,2 % uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, na 1 mjernoj točci (Marčana, Duga uvala, Punta kod sidra), odnosno u 0,5 % uzorka zabilježena je dobra kakvoća mora za kupanje, a na 3 mjerne točke (Rovinj, Lone - Ispod hotela Monte Mulini; Bale, Kolone - Uvala Sv. Jakov i Poreč, Hotel Molindrio - ispod hotela), odnosno u 1,4 % uzoraka zabilježena je zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje.

Sukladno odredbi članka 5. Uredbe, u uzorcima mora određuju se crijevni enterokoki i Escherichia coli, kao mikrobiološki pokazatelji onečišćenja, a tijekom uzorkovanja bilježe se meteorološki uvjeti, temperatura i slanost mora, te vidljivo onečišćenje.

More za kupanje se, temeljem rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja za pojedinačno uzorkovanje, razvrstava kao izvrsno i obilježava kružnim simbolom na kartografskom prikazu plavom bojom, dobro obilježeno na kartografskom prikazu zelenom bojom i zadovoljavajuće žutom bojom.

Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na internetskim stranicama putem mrežne aplikacije Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, te su dostupni OVDJE.

(REX)