Pri?ama o Puli završio Polis Jadran Europa

AMBIJENTALNI PERFORMANS BROD ZA KRAJ                                                                           
Tre?i po redu, prvi samostalan festival Polis Jadran Europa završio sino?, a posljednji je dan bio posve?en kniževnosti. Premijerno je predstavljena knjiga »Moja Pula«, Borisa Domagoja Bileti?a, o kojoj su uz autora govorili Jelena Lužina, Vlatko Ivandi? i urednik knjige Miodrag Kal?i?. „Književnik koji je uvijek za Pulu“, kako ga je predstavila Magdalena Vodopija ?lanica programskog odbora Festivala, prihode od knjige namijenio je za pulsku Op?u bolnicu. „Moja Pula“ sastoji se od 49 tekstova i 19 pjesama, a kako je istakula Jelena Lužina ona osvaja od po?etka i „sadrži enormnu koli?inu emocija“. Pod nazivom »Pula pod prisegom ili kako ispri?ati pri?u o Puli« koji su moderirali Kruno Lokotar i Magdalena Vodopija, održan je program posve?en Puli. Boris Domagoj Bileti?, Nedeljko Fabrio, Jelena Lužina, Jovan Nikolaidis, Vladimir Stojsavljevi?, Boris Veli?an i Antonije Puši?, poznatiji kao Rambo Amadeus, pripovijedali su o Puli. Ovogodišnje izdanje festivala Polis Jadran Europa završilo je ambijentalnim performansom »Brod«, redatelja Alena Sinkauza u kojem su pored njega sudjelovali Nenad Sinkauz, Roberta Razzi, Tatjana Mesar, Federico Scettri, Ivana Roš?i?, Branko Bratkovi?, Matija Debeljuh , David Belas i Ivo Lorencin. (P.A.)