Potpisan ugovor za uređenje bunkera u park-šumi Šijana

Potpisan ugovor za uređenje bunkera u park-šumi Šijana-82072

NATURI HISTRICI ODOBRENO 588.750,25 KUNA, OD ČEGA JE 85 % POTPORA IZ EU FONDOVA
U Puli je 27. rujna 2017.g., između Javne ustanove Natura Histrica i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, potpisan Ugovor o financiranju kojim će se realizirati obnova bunkera u park-šumi Šijana. Odobreno financiranje iznosi 588.750,25kn, odnosno 100% prihvatljivih troškova. Potpora iz proračuna EU iznosi 85% ukupnog iznosa potpore, dok je ostatak od 15% osiguran iz Proračuna Republike Hrvatske.

Javna ustanova Natura Histrica je projekt uređenja bunkera prijavila u listopadu 2016.g. na otvoren natječaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, za provedbu tipa operacije  8.5.2. „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“. Projektom će se urediti unutarnji i vanjski prostor postojeće građevine – bunkera u park-šumi Šijana u Puli i na taj način unijeti novi sadržaj u popularno mjesto okupljanja brojnih građana Pule i drugih posjetitelja.

Bunker je smješten na rubnom dijelu centralne poljane, nasuprot info punkta Javne ustanove Natura Histrica te je zatvoren za javnost. Datira iz doba Austro-Ugarske i od svoje izgradnje nije ponovno uređivan. Gotovo cijela građevina je ukopana pod zemljom, a dimenzije unutarnjeg prostora iznose cca 10x3m, dok mu je visina od 2,10 do 2,40m.
Idejno rješenje i glavni projekt uređenja bunkera u Šijani izradio je projektantski ured „AD – arhitektura i dizajn“ d.o.o., iz Pule.

Uređenje uključuje sanaciju unutarnjih i vanjskih zidova građevine, kao i opremanje unutarnjeg prostora za odvijanje edukativnih aktivnosti, postavljanje nove drvene stolarije te platoa i stuba u prostoru ispred bunkera koji će formirati amfiteatralno gledalište od cca 120°.

Za potrebe nove namjene predviđeno je i postavljanje rasvjete, koja će osvijetliti unutarnji i vanjski prostor ispred samog bunkera, prilaz bunkeru te stubište na amfiteatralnom gledalištu. Napajanje rasvjete vršit će se pomoću novog fotonaponskog sustava.

Park-šuma Šijana je zbog svoje izrazite prirodne ljepote popularno okupljalište za građane Grada Pule svih dobnih i interesnih skupina. Ustanova već dugi niz godina uspješno surađuje s Gradom Pula, koji sufinancira cjelogodišnji nadzor, uređenje i održavanje ovog zaštićenog područja.

Brojni posjetitelji koji šumu posjećuju iz rekreativnih, zdravstvenih, edukativnih ili turističkih razloga ovim će ulaganjem dobiti vrijedan novi sadržaj za educiranje i informiranje o samoj šumi i općenito o zaštiti prirode.
Tijekom godine, gotovo svi gradski i prigradski dječji vrtići posjećuju ovo područje, uz stručno vodstvo čuvara prirode Javne ustanove Natura Histrica, čime se znatno utječe na podizanje svijesti o značaju očuvanja prirode kod šire javnosti u najranijoj dobi. Predmetnim ulaganjem, stvorit će se novi prostor za održavanje edukacije, koja se trenutno provodi isključivo na centralnoj poljani i edukativnim stazama park-šume Šijana.

Uređenje bunkera u galerijski prostor te dodavanje novih sadržaja za educiranje i informiranje o šumi znatno će se doprinijeti valorizaciji prirodnih vrijednosti park-šume i njezinoj rekreacijskoj namjeni, radi čega je ovo područje i proglašeno park-šumom još daleke 1964. godine. (rex)