Poticaj međunarodnoj suradnji i mobilnosti sveučilištaraca

PREDSTAVLJEN URED ZA MEĐUNARODNU SURADNJU SVEUČILIŠTA JURJA DOBRILE U PULI
U novom Uredu rektora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (Zagrebačka 30) Ured za međunarodnu suradnju održao je prvu konferenciju za novinare predstavivši svoje aktivnosti u proteklih godinu i pol dana, koliko je otvoren. Na konferenciji za novinare prisustvovali su: rektor Sveučilišta, prof.dr.sc. Robert Matijašić, zamjenik prorektora za međunarodnu suradnju dr.sc. Ivan Jurković, izvanredni profesor, stručna suradnica za međunarodnu suradnju i mobilnost Ivona Peternel, dipl.oec te studentica studija Marketing Odjela za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" Natalija Cimbula koja je u sklopu ERASMUS programa provela na međunarodnoj studentskoj razmjeni prošli  semestar u Eisenstadtu, Austriji.
Rektor Sveučilišta, prof. dr.sc. Robert Matijašić pozdravio je sve prisutne novinare te istaknuo da se, budući da je pulsko Sveučilište još mlado, tek prije godinu i pol dana otvorila mogućnost zapošljavanja stručnog suradnika u Uredu za međunarodnu suradnju na poslovima međunarodne suradnje i mobilnosti. Ured posljednja tri mjeseca vodi prorektor za međunarodnu suradnju, do povratka prorektorice s bolovanja zamjenik, izvanredni profesor dr.sc. Ivan Jurković.
Dr.sc. Ivan Jurković, izv.prof. opisao je svrhu te istaknuo značajnost uloge Ureda za međunarodnu suradnju za Sveučilište kao jedan aktivan oblik samopromocije u zemlji, Europi i svijetu. Objasnio je da Ured potiče međunarodnu razmjenu, prema inozemstvu i iz inozemstva prema Sveučilištu u Puli. Napomenuo je da Ured izvrsno surađuje sa svim sastavnicama i odjelima Sveučilišta bez čega bi bilo nemoguće provoditi aktivnosti Ureda. Osim toga, unaprijed se priprema neophodna dokumentacija koja prikazuje kompatibilnost studijskih programa (Learning agreement).
Profesor Jurković je istaknuo kontinuiranu suradnju s Uredom za znanost na području međunarodnih projekata budući da se djelatnosti ta dva ureda u nekim dijelovima preklapaju. Osim toga, Ured potiče pojedine Odjele da izraze svoje zanimanje za pojedine inozemne institucije i u skladu s time održava i razvija postojeću i potiče novu suradnju sa srodnim institucijama u inozemstvu putem ERASMUS i CEEPUS programa, posebno sa zemljama u Regiji: Slovenijom, Italijom, Austrijom, Španjolskom, Mađarskom, Češkom, Bugarskom i Poljskom. Tako Ured, u sklopu CEEPUS programa akademske razmjene studenata i profesora srednje i istočne Europe, ostvaruje razmjenu Odjela za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" s Austrijom, a Odsjeka za povijest Odjela za humanističke znanosti sa Slovenijom i Bosnom i Hercegovinom.
"Nije nam namjera odjednom proširiti međunarodnu mrežu suradnje, zato što se potpisani ugovori trebaju korektno i transparentno poštivati i provoditi. U tom smislu, onaj tko se preračuna u mogućnostima mogao bi doći na glas kao "nepouzdan partner". Činit ćemo to, stoga, postepeno i u skladu s potrebama Sveučilišta." - rekao je dr.sc. Ivan Jurković, izv.prof.
Stručna suradnica za međunarodnu suradnju i mobilnost Ivona Peternel, dipl.oec. obavijestila je novinare o potprogramu ERASMUS, dijelu programa za cjeloživotno učenje namijenjenog visokom obrazovanju. Ured je u zadnjih godinu i pol dana intenzivirao suradnju s Agencijom za mobilnost i programe EU koja ERASMUS i provodi u Rrepublici Hrvatskoj.
Prošle je godine Sveučilište u Puli na naječaju Agencije prvi put dobilo sredstva Europske unije namijenja mobilnosti studenata i osoblja u iznosu od 10.125,00 EUR-a. Tim su sredstvima prošle godine tri studenta ostvarila jednosemestralnu i godišnju razmjenu s austrijskim, španjolskim i slovenskim sveučilištima, a u ovoj akademskoj godini na mobilnost u inozemstvo otišlo je 6 nastavnika i 1 djelatnica iz administracije. "Na ovogodišnjem smo natječaju dobili 100% više sredstava  – 20.057,14 EUR-a što je za nas veliki uspjeh. Nekome to možda izgleda malo, ali nama to znači potporu za više odlazaka na stručna i nastavna ustavrštavanja te studentske razmjene u inozemstvu. Tim sredstvima moći ćemo poslati čak 6 studenata na razmjenu. Na temelju, do danas više od 15 potpisanih Erasmus ugovora sa stranim sveučilištima, razmatramo i nadogradnju postojeće suradnje u obliku organizacije ljetnih škola i drugih zajedničkih projekata i programa cjeloživotnoga učenja." - rekla je Ivona Peternel.
 Na koncu konferencije je studentica Natalija Cinbula ukratko opisala svoje iskustvo studiranja u Austriji. "Slušala sam  najviše nastavu na njemačkom jeziku, jer mi on bolje ide, ali i na engleskom. Nastava se nije održavala u obliku predavanja, već su profesori oblikovali interaktivnu nastavu u obliku seminara, vježbi i aktivnosti u prirodi te nas motivirali i poticali. Upoznala sam mnogo mladih ljudi iz svih krajeva Europe, njihovu kulturu, običaje i jezike. To mi je iskustvo bilo značajno i zbog toga što nismo samo učili, već se i razvijali kao osobnosti." - rekla je studentica.
Više o iskustvima studenata koji su do sada ostvarili suradnju možete pročitati na mrežnim stranicama www.unipu.hr/
Konferencija za novinare zaključena je odgovorima na pitanja. Novinare je, između ostaloga, zanimalo koliko student mjesečno dobije sredstava za život i studiranje na stranoj instituciji. Ivona Peternel je istaknula je da je student u okviru ERASMUS programa oslobođen plaćanja školarine te da studentska stipendija za sve ostale troškove iznosi između 500 i 900 EUR-a, što se dodjeljuje ovisno o općem standardu zemlje u koju student odlazi na razmjenu. (REX)