Posjekao stabla kestena u centru Motovuna

Posjekao stabla kestena u centru Motovuna-53290

VANDALIZAM U MOTOVUNU
Na Barbacanu (u samoj jezgri Motovuna) nalazi se parkiralište sa drvoredom starih kestena. U tom drvoredu u travnju ove godine Općina Motovun je zasadila tri mlada kestena kojima su nadomjestilo stara i trula debla. Nepunih tjedan dana nakon sadnje netko je mlada stabla nasilno pokidao - prepolovio kao i drvene kolce uz koje su stabla bila privezana. Općina je mjesec dana nakon tog sramotnog i ružnog događaja zasadila tri nova kestena u nadi da se nemili događaj neće ponoviti. Danas su građani obavijestili čelnike da su mlada stabla kestena porezana pilom.

Pitamo se na kojoj je civilizacijskoj razini osoba koja je pilom prerezala mlada stabla? Pitamo se koje su namjere takvog čovjeka? Pitamo se gdje je savjest takvog čovjeka? Pitamo se što je čovjek koji je pod okriljem noći počinio vandalizam htio tim činom postići i kakvu poruku želi poslati? Zaista tužno i sramotno. - poručili su iz Općine Motovun