Pore? je grad za Vas

KARTOLINA IZ VRANI?I
Piše :Ratko Vlado Aleksi?
Protekli vikend u Pore?u bio je ono što mnogi žele da njihov grad bude: The Target : META. Pogodili ste, 10 poena, Pore? je grad za Vas. Za nježne i zaljubljene, prirodoljupce : "Cvjetni vikend u Pore?u". Za sportaše, ljubitelje turisti?kih destinacija, a ne stionskih arena: Svjetski kup u streli?arstvu: Zelena laguna i gradska marina: Pore?.Nekad su djecu vodili na sajam i pitali: što da ti tata kupi, a proteklog vikenda u Pore? da vide kakav bi automobil mogli kupiti svom maturantu, koji ima višak adrenalina i manjak: "prijatelja". Automotor show Pore? 2008. podigao je mnogima adrenalin, a prijatelji se ne nalaze na gradskom parkiralištu. Gostovali su i prijatelji, pjeva?ki zbor iz Zaboka, a pore?ki sugra?ani bošnja?ke nacionalnosti ( ma što to zna?ilo, Bosna je Bosna: zauvijek ) prezentirali su svoje kulturno i kulinarsko umije?e: mašala. Ljudi su si zaželjeli: mir i dobro, selam : i to je Pore?, koji volimo.Pore? je ovog vikenda pogodio metu, ljudski, poduzetni?ki, turisti?ki i medijski. Gra?ani Pore?a napokon su osjetili kako je dobro živjeti u gradu koji zna koristiti ono što ima, koji zna koristiti ideje, znanje i trud svojih gra?ana i kada život ima ritam gradova, a nije samo spavaonica za umorne konobare i kuhare.  Mislim da su i zadnji "tvrdi", a što drugo za njih re?i: neradnici - shvatili što bi Pore?u donijelo produženje turisti?ke sezone za 1 mjesec. Tko ne sije, ne može ni žeti.No, ovaj vikend je znakovito pokazao i budu?e probleme, koje prešu?ujemo, guramo pod tepih i koji nas naravno zbog toga ne napuštaju, ve? nas ?ekaju ve? sutra.
1. Koordinacija programa u gradu, ?ime bi se uštedjelo podosta novca;
2. Transparentnost korištenja javnog prostora, sredstava ( prihodi - rashodi ), ravnopravni uvjeti za organiziranje programa ( natje?aji, rokovi, kriteriji );
3. Poštivanje preuzetih obveza, a ne nepoštivanje istih zbog novopreuzetih obveza - ponovno: ve?i troškovi. No, za neupu?ene: a ) ne smije se dogoditi da zbog jedne manifestacije, druga ( prvenstvo Hrvatske u rukometu ) do?e u pitanje, da zbog toga Sportska zajednica treba potrošiti dodatne novce ( koje nema ni u planu ); b ) ne smije se dogoditi da se ve? iznajmljeno gradsko parkiralište - gra?anima iznajmi drugome, a da taj drugi njegove kvadratne metre površine iznajmljuje tre?ima - izlaga?ima automobila i opreme po 140 kuna za metar kvadratni i ?etvrtima gra?anima Pore?a po 20 kuna za ulaznicu - grad je pokroviteljstvo, ve? platio javnim novcem - istih tih gra?ana; c ) ne smije se dogoditi da zbog loše organizacije grad doživi prometnu blokadu - parkiralo se posvuda, a da se onemogu?i gotov sav pješa?ki promet : svi nogostupi oko i u centru grada su bili neprohodni, a gotovo tre?ina rive zatvorena za one koji se trebali i vidjeti Svjetski streli?arski kup - ovako su bili samo živa kulisa za TV prijenos; d ) ne smije se dogoditi da "Grad sporta" i privatnu i javnu dvoranu iznajmi istovremeno, tako da sportaši postanu višak u vlastitom gradu - pogotovo kada budu gotove nove dvorane - Pore? postaje još interesantniji organizatorima raznih kupova, turnira, sajmova, kongresa, koncerata i sli?no - novac je novac, a sport je zdravlje grada.Pozdrav iz Vrani?i: R.V.Aleksi?