Pliško: Uskoro očekujemo spajanje prvih korisnika na kanalizacijsku mrežu u Loborici

Pliško: Uskoro očekujemo spajanje prvih korisnika na kanalizacijsku mrežu u Loborici-140872

TRENUTNO IZGRAĐENIM SUSTAVOM OBUHVAĆEN JE SAMO CENTAR LOBORIKE

Čitatelji Regional Expressa i mještani Loborike pitaju se što je s nastavkom spajanja na kanalizacijsku mrežu u njihovom naselju. Trenutno su dobili upitnik za predaju papirologije u vezi priključenja i ugovor u kojem stoji da će se u roku od 30 dana od potpisa i uplate spojiti na kućanstvo. Shodno tome, a u vezi informiranja javnosti raspitali smo se u kojoj je fazi priključenje mještana na kanalizacijsku mrežu.

Istarski vodozaštitni sustav zajedno s Općinom Marčana radi na proširenju sustava odvodnje u Loborici.

"U planu je izgradnja II. Faze sustava odvodnje naselja Loborika za koju je ishođena Lokacijska dozvola KLASA: UP/I-350-05/22-01/000044 dana 15.06.2023. godine te je trenutno u tijeku rješavanje imovinsko pravnih odnosa za potrebe ishođenja građevinske dozvole. Očekujemo da će građevinska dozvola biti ishođena u 2024. godini. Trenutno izgrađenim sustavom odvodnje je obuhvaćen samo centar naselja Loborike. II. Fazom će biti obuhvaćene one građevine koje su u međuvremenu izgrađene od projektiranja prve faze sustava odvodnje (2008. godine) na rubnim dijelovima centra Loborike.

Trenutno je u tijeku spajanje potrošača na sustav odvodnje, odnosno trenutno se zaprimaju zahtjevi potrošača temeljem kojih se pristupa izradi ugovora o priključenju na sustav odvodnje. Na današnji dan zaprimljeno je ukupno 62 zahtjeva za priključenje na sustav odvodnje, a očekuje se spajanje više od 200 potrošača (domaćinstava i ostalih) kojim je upućen poziv za priključenje.  

Izgrađeni sustav odvodnje u naselju Loborika je rađen temeljem Lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/08-02/4409 od dana 26.02.2009. godine te Potvrde glavnog projekta KLASA: 361-03/09-03/219 od dana 12.08.2009. godine. Projekt je procijenjen na iznos od preko 11.000.000,00 kuna od čega je jedan dio u međuvremenu bio kandidiran i prihvaćen za financiranje od strane Programa za ruralni razvoj putem Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralni razvoj, Mjera 07, u iznosu od 845.345,69 €, za što je ujedno već donesena Odluka o isplati iznosa KLASA: 440-12/16-07-02-01/0078, URBROJ: 343-1504/01-23-028, dok je preostali dio iznosa podmirio IVS - Istarski vodozaštitini sustav d.o.o.", rekao nam je dipl.ing. Daniel Maurović, direktor IVS-a. 

Načelnik Općine Marčana, Predrag Pliško, izrazio je svoje zadovoljstvo ovim napretkom i istaknuo važnost širenja kanalizacijske mreže u naselju Loborika. Projekt će donijeti brojne prednosti, uključujući smanjenje onečišćenja podzemnih tokova i podizanje kvalitete života za lokalno stanovništvo.

"Projekt građenja 1. faze izgradnje kanalizacijske mreže za naselje Loborika je okončan. Tijekom gradnje 1. faze kanalizacije paralelno je urađena rekonstrukcija vodovodne mreže u području zahvata, što su financirali Vodovod Pula i Općina Marčana korištenjem sredstava naknade za razvoj.

Ove je godine dovršen pročistač otpadnih voda za potrebe stanovnika Loborike, uskoro očekujemo spajanje prvih korisnika na kanalizacijski sustav javne odvodnje. Općina Marčana je, također, poslala zahtjeve za spajanjem svojih priključaka u Loboriki no prednost spajanja prepustit ćemo lokalnom stanovništvu i njihovim potrebama.  

Za izgradnju 2. faze gradnje kanalizacije u Loboriki izdana je lokacijska dozvola te se očekuje izdavanje pravomoćne građevinske dozvole", rekao nam je načelnik Pliško. Osim toga, proširenje kanalizacijske mreže također će broj korisnika čime će se smanjiti onečišćenje podzemnih tokova te poboljšati standard stanovnika Loborike.

Ovaj članak objavljen je u sklopu projekta Pitamo GRAD(o)načelnika koji je sufinanciran sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

(H.R.)