Planira li Grad Pula izgradnju alternativnog parkirališta nakon postavljanja stupića u centru grada?

Planira li Grad Pula izgradnju alternativnog parkirališta nakon postavljanja stupića u centru grada?-142744

'U BLIZINI SU DOSTUPNA BROJNA JAVNA PARKIRALIŠTA'
Dio Marulićeve, Kovačićeve i Ulice Kačića Miošića godinama je bila opcija za parkiranje onima koji trebaju otići u centar grada i za stanovnike koji žive u blizini. No, početkom veljače došlo je do osjetne promjene jer je Grad Pula odlučio postaviti stupiće na tom području, čime je uklonjeno tridesetak parkirnih mjesta. Nakon obavijesti o uklanjanju automobila s kolnika, počele su nam pristizati poruke nezadovoljnih čitatelja pa smo odlučili istražiti postoji li plan za izgradnju alternativnog parkirališta.

Iz Grada Pule navode slijedeće:

"Marulićeva ulica, zajedno sa Rakovčevom, Mletačkom i Trgom Republike predstavlja jednu od glavnih gradskih transverzala; dvotračnu, jednosmjernu, ulicu koja spaja različite dijelove grada te omogućava građanima da uz optimiziran rad semaforskih uređaja, u najkraćem roku pristignu s jednog dijela grada u drugi, bez zastoja i gužvi, čak i u ljetnim mjesecima. U cijeloj navedenoj dužini nalaze se obostrani nogostupi koji omogućavaju da se, paralelno s odvijanjem relativno brzog prometa, odvija i siguran promet u mirovanju.

Odvijanje sigurnog prometa i prometa u mirovanju dovodilo je u pitanje isključivo nepropisno parkiranje vozila na nogostupima u dijelu Marulićeve ulice kod zgrade Croatie, o čemu su nas, u više navrata, upozoravali i brojni građani koji nisu mogli nesmetano hodati nogostupom, već su bili prisiljeni gaziti zelenu površinu, dok invalidska i dječja kolica nisu mogla uopće proći, na dijelu koji je zapravo pješački vrlo frekventan, tim više što je u blizini i služba HEP-a.

Isto tako i automobili koji su se zaustavljali zbog silaska/penjanja na nogostup predstavljali su ugrozu za odvijanje prometa.

Slijedom navedenog, sačinjen je odgovarajući prometni elaborat na koji je ishodovana suglasnost MUP-a, nakon čega je implementiran na terenu, prvo na lijevoj, a zatim i na desnoj strani Marulićeve ulice."

Dakle, izgradnja novih parkirnih mjesta nije u planu, a tko želi pakrirati u blizini centra, iz Grada Pule poručuju - "U neposrednoj blizini navedene lokacije dostupna su brojna javna parkirališta, prvenstveno parkiralište Marsovo polje i Marsovo polje 1, a na udaljenosti svega 500 metara i parkiralište Marsovo polje 2, na kojem je tijekom čitavog zimskog perioda građanima omogućeno besplatno parkiranje."

(REX)