Osnovana Radna skupina za ujednačavanje terminologije na talijanskom jeziku

Osnovana Radna skupina za ujednačavanje terminologije na talijanskom jeziku-114577

PRIOPĆENJE ISTARSKE ŽUPANIJE 
Istarska županija je putem Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine osnovala Radnu skupinu Istarske županije za ujednačavanje terminologije na talijanskom jeziku.

Ovo su zadaci novoosnovane Radne skupine: 
• Razmatranje dvojezične upravno-pravne terminologije koja se koristi u sastavljanju akata i drugih dokumenata na razini tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave u Istri;
• Izdvajanje „problematičnih termina“, tj. stručnih riječi i izraza na hrvatskom jeziku koji imaju višestruke prijevodne ekvivalente na talijanskom jeziku;
• Komparativna analiza na jezičnoj (leksičkoj, semantičkoj, stilskoj) i pravnoj razini, s posebnim osvrtom na formalne i sadržajne aspekte pri odluci o preuzimanju postojeće upravno-pravne nomenklature na talijanskom jeziku odnosno kovanju novih prijevodnih rješenja;
• Sastavljanje popisa usuglašenih preporučenih prijevodnih ekvivalenata upravno-pravne terminologije na talijanskom jeziku i njihovo objavljivanje za širu prevoditeljsku zajednicu radi ujednačenog primjenjivanja te prosljeđivanje  donositeljima odluka radi poduzimanja potrebnih radnji (izmjena i dopuna) za uvođenje preporučenih rješenja u odgovarajuće akte;
• Umrežavanje prevoditelja na području Istarske županije omogućavanjem pristupa kolektivnoj bazi podataka (prijevoda i glosara) u sklopu programa strojno potpomognutog prevođenja SDL Trados koji se već koristi – ali samo individualno – na razini tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave u Istri.

Članovi Radne skupine su prevoditelji zaposleni u Istarskoj županiji te dvojezičnim gradovima Istarske županije i/ili, ako tijelo nema zaposlenog prevoditelja, vanjski suradnici koji imaju stalnu, dugogodišnju suradnju s tijelima JLP(R)S na poslovima prevođenja, odnosno:
1. Marina Barbić-Poropat (Istarska županija - Regione Istriana)
2. Viviana Viviani (Istarska županija - Regione Istriana)
3. Iva Ivančić (Grad Pula - Pola)
4. Cristina Sodomaco Damijanić (Grad Pula - Pola)
5. Verena Sošić Cerin (Grad Rovinj - Rovigno)
6. Stellina Grbin (Grad Rovinj - Rovigno)
7. Edi Zarli (Grad Poreč - Parenzo)
8. Lorena Oplanić (Grad Novigrad - Cittanova)
9. Enver Jurdana (Grad Umag - Umago) 
10. Tiziana Paris - pravnik s iskustvom i poznavanjem pravne terminologije i prakse u Hrvatskoj i Italiji

'Za koordinatoricu Radne skupine imenovana je Marina Barbić-Poropat, viša stručna suradnica za pismeno i konferencijsko prevođenje za talijanski jezik Istarske županije pri Upravnom odjelu za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine. 
Radna skupina dužna je sastajati se šest puta godišnje, odnosno jednom svaka dva mjeseca, fizički ili preko online platforme.
Mandat članova Radne skupine traje dvije godine i obnovljiv je', kako stoji u priopćenju Istarske županije.
rex