Osnivana Gradska organizacije SRPO-a Rovinj.

Osnivana Gradska organizacije SRPO-a Rovinj.-115488

ODRŽANA SKUPŠTINA SOCIJALISTIČKE RADNIČKE PARTIJE ROVINJ
U utorak 9. ožujka,  održana je u Rovinju osnivačka skupština Gradske organizacije Socijalističke radničke partije Rovinj.

 

U ime inicijativnog odbora izvještaj je podnio Romeo Matošević. On je istakao da je pristupom novih članova postignut uvjet i ukazala se potreba za osnivanje Gradske organizacije. Osnivanjem Gradske organizacije SRP-a  građani Rovinja autentičnog lijevog opredjeljenja imat će partiju u kojoj na organizirani način mogu artikulirati svoje društvene i političke potrebe, a time doprinose jačanju Socijalističke radničke partije i njenog utjecaja na regionalnoj i nacionalnoj razini.

Organizacija broji 12 članova, a u toku su razgovori s potencijalnim novim kandidatima. Izglasane su upravno administrativne odluke predviđene Statutom. Usvojene su smjernice za budući rad, s naglaskom na širenju članstva i priprema za lokalne izbore. Za predsjednika GO izabran je Boris Voršič, za njegovog zamjenika Romeo Matošević, za tajnicu Ana Jokić, a za blagajnicu Radmila Cvetičanin. Prisutne su pozdravili i zaželjeli im uspješan rad Uliana Đurić ispred gradske organizacije SRP-a Pula i Vladimir Kapuralin član Predsjedništva SRP-a.

(REX)