Okrugli stol-Stop seksualnom nasilju nad djecom

SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U PULI, 29. TRAVNJA 2011. OD 11 DO 14 SATI
Okrugli stol jedna je od aktivnosti u sklopu Kampanje Vijeća Europe za zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom. Ovaj će se okrugli stol održati Sveučilišnoj  knjižnici u puli, 29. travnja 2011. od 11 do 14 sati. Cilj Kampanje je skretanje pozornosti javnosti na problem seksualnog zlostavljanja djece i osnaživanje zajednice za suzbijanje ove pojave.Ovaj okrugli stol namijenjen je prvenstveno informiranju i boljem povezivanju stručnjaka iz različitih organizacija koji rade s djecom i obiteljima, u područjima odgoja i obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi. (REGIONAL EXPRESS)