Održana edukacijska radionica “Od malih nogu”

Održana edukacijska radionica “Od malih nogu”-135291

UDRUGA SLIJEPIH ISTARSKE ŽUPANIJE
Kažu da za prevenciju i edukaciju nikada nije prerano stoga je predsjednik Udruge slijepih Istarske županije, Zlatko Kufitć, u Dječjem vrtiću „Kućica od licitra“ 17. ožujka 2023. godine održao edukacijsku radionicu „Od malih nogu“ u sklopu programa „Zaštita i unaprijeđenje kvalitete života slijepih osoba Istarske županije“.  

Djeca su se upoznala sa pojedinim pomagalima koja su prilagođena osoba oštećena vida, primjerice društvenim igrama: domino, „Čovječe ne ljuti se“, šah, zvučnim loptama za nogomet i košarku, dugim bijelim štapom, govornim prepoznavačem boja , i ono što im je bilo najzanimljivije govornim mobitelom za osobe oštećena vida. 

Dogovorena je daljnja suradnja sa Dječjem vrtićem „Kućica od licitra“ kada će djeca sa tetama posjetiti Knjižnicu i Čitaonicu slijepih Istarske županije i Teretanu za slijepe Istre te odlazak na Edukacijsko rehabilitacijskom centru – slijepih Istre – Regionalnom centru inkluzivnom turizmu – Luč Eduka – Cukrići.

(REX)