Održana radionica za pripremu projekata - Europa za građane

PRIJAVE ZA NATJEČAJE DO 1. LIPNJA
U sklopu održavanja Europskog tjedna u Istarskoj županiji u Puli se 6. svibnja 2011. održala radionica za pripremu projektnih prijedloga u sklopu natječaja “Sastanci gradova”, „Projekti građana“  i “Aktivno europsko sjećanje” programa Europa za građane.
Radionicu su organizirali Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva Istarske županije i Ured za udruge Vlade RH, koji djeluje u svojstvu Kontakt točke za program Europa za građane, u cilju postizanja što bolje informiranosti potencijalnih korisnika o svim aspektima sudjelovanja u Programu, čime se nastoji povećati njihova sposobnost apsorpcije raspoloživih sredstava. Detalje programa Europa za građane i natječajne procedure i natječajne dokumentacije predstavila je Marina Buza-Vidas iz Vladinog Ureda za udruge.
U sklopu mjere „Sastanci građana bratimljenih gradova“ gradovi i općine imaju priliku podnijeti projektni prijedlog za organiziranje sastanka građana gradova i općina, službeno pobratimljenih ili onih koji njeguju tek neformalni vid suradnje. U sklopu ovog natječaja moguće je ostvariti potporu u visini do 25.000,00 EUR. Sastanak mora uključivati jedince lokalne samouprave iz najmanje dviju država sudionica Programa, od kojih je najmanje jedna država članica EU-a. Minimalni broj sudionika na sastancima je 25 međunarodnih sudionika, a susret se može odvijati u bilo kojoj zemlji sudionici Programa
Svrha natječaja „Projekti građana“ Mjere 2.1. jest omogućiti financijsku potporu projektima organiziranja „građanskih panel rasprava“ s ciljem poticanja aktivnog uključivanja građanstva u postupke donošenja odluka na europskoj razini, te facilitirati dijalog europskih građana i institucija Europske unije, što zahtjeva uključivanje najmanje 5 organizacija iz zemalja sudionica Programa od kojih najmanje jedna iz zemalja članica EU. Maksimalni ostvariv iznos potpore je 250.000,00 EUR, a maksimalno trajanje projekata 12 mjeseci.
U sklopu Aktivnosti 4 „Aktivno europsko sjećanje“ financijski će se podržati projekti koji uključuju organiziranje događanja različitih formata i/ili proizvodnju čitavog spektra audio-vizualnih materijala kojima se širi svijest o žrtvama totalitarnih režima nacizma i staljinizma, komemorira se žrtvama tih poredaka te se osnažuju temeljne vrijednosti Europske unije kao što su sloboda, demokracija i poštivanje ljudskih prava.
Financijska potpora koja se može ostvariti u sklopu ovog natječaja iznosi između 10.000,00 i 55.000,00 EUR (EU sredstvima moguće je pokriti najviše 60% ukupnih troškova projekta).
Prijave na ova tri natječaja mogu se podnijeti do 1. lipnja 2011.
Više informacija o natječaju možete pronaći na stranicam Ureda za udruge http://www.uzuvrh.hr/stranica.aspx?pageID=45
Projekt ALL.4EU:Citizens for Europe koji je uspješno proveden sredstvima programa Europa za građane predstavila je Anamaria Škopac, viša stručna suradnica u Upravnom odjelu za međunarodnu suradnju i EU integracije Istarske županije. Projekt implementirala Istarska županija u suradnji sa još 8 partnera iz 7 europskih zemalja. projekt je završio u studenom 2009. godine a ukupna vrijednost mu je bila 250.000,00 EUR. (REX)