O feštama, povijesti, protokolu i besplatnom fažolu ..

KARTOLINA IZ VRANI?I
Piše:Ratko Vlado Aleksi?
Dan oslobo?enja Grada Pore?a "30. april" ove 2008. godine po 63 put slavljen je od nedjelje do nedjelje, tjedan dana. Naravno najiskrenije slavlje je bilo prilikom primopredaje novosagra?enih stanova iz programa poticajne stanogradnje, ve?inom mladim obiteljima, 28. travnja 2008. godine u pore?kom naselju Vrani?i. Najposje?eniji doga?aj je bilo otvorenje 15. Vinistre - me?unarodne izložbe vina i vinarske opreme. Na sam Dan grada borci NOR-a i gradona?elnici zbratimljenih gradova, Pore?a i Massa Lombarde položili su vijence na spomen obilježje poginulim gra?anima Pore?a u NOB-u. Ovogodišnji dobitnici Povelje grada "30. april" su 3 umirovljena direktora: ?enio Radi? ( Plava laguna ), Franco Palma ( Riviera ) i ?ino Kajin ( Istarski vodovod - Pore? ). Za 1. maj - Me?unarodni praznik rada, fešta na gradskom kupalištu uz besplatni fažol. Za vikend niz sportskih "fešti", koje su zaklju?ili atleti?ati, biciklisti i jedrili?ari.
Monotoniju ve? uhodanog modela ovih fešti razbili su tjedan dana prije 30. aprila, borci, koji su na godišnjoj skupštini Udruge antifašista javno pitali zašto se pore?ke lokalne vlasti skrivaju iza Dana Grada Pore?a, te zašto glasno ne kažu povjesnu ?injenicu da je to Dan oslobo?enja grada. Niz su nastavili gradski vije?nici koji nisu prihvatili šutke samo 2 prijedloga Povjerenstva za dodjelu gradskih priznanja ( oba pore?ke podružnice IDS-a ), ve? su sa glasom više donijeli odluku o 3 nagrade i pokazali smisao slobode mišljenja i demokraciju na djelu ( ina?e u Pore?u postoji praksa, uvježbavanja glasanja koalicijskih partnera - zovu je usaglašavanje stavova, dan prije sjednice Gradskog vije?a ). No, nitko javno nije prokomentirao još jednu ?injenicu iz jednog od obrazloženja nagrade jednog od dobitnika: " Pored zna?ajnih poslova ... obavlja i zna?ajne funkcije u društvu, ... u Skupštini bivše države ( 1986-90.). Za cjelokupni dosadašnji rad nagra?en je na nivou Republike Hrvatske... ", a ?ovjek je nosilac Ordena rada, te "nepoznate" bivše države ( napomena autora ). Zna?i pore?kim lokalnim vlastima je selektivno brisanje memorije postalo pravilo, a ne lapsus ili presedan. "Oni" se ne sje?aju imena zajedni?ke države - federacije, oni se ne sje?aju nekadašnjih priznanja, a na Dan oslobo?enja grada ih trebaju podsjetiti roditelji i djedovi. Rijetki su mladi gradski vije?nici koji akademsko obrazovanje i diplomu nisu ostvarili u toj bivšoj državi nepoznatog imena.
?lanovi "Regionalne stranke" u Pore?u nisu zaboravili jednu drugu tradiciju, pojesti besplatni fažol na gradskom kupalištu za 1. maj. Godinama su se skrivali iza Dana grada da gra?anima ne ?estitaju taj praznik, a kada je opasnost prošla pretvorili su radni?ki praznik u svoju strana?ku promidžbenu feštu. Ove godine pozvali su putem medija gra?ane na besplatni fažol, a ne na prvomajsku feštu. Toliko o socijalno osjetljivoj politici, radni?kim pravima ove garniture gradske vlasti u Pore?u. Na kraju ove Kartuline o pore?kim feštama, tradicionalni "Cvjetni korzo" - svojevrsna smotra stvaralaštva djece - iz dje?jih vrti?a u protokolu grada je dobio 15 minuta, u tiskanom programu i na plakatu: pogrešni gradski trg, a od privatnog iznajmljiva?a razglasa : košaricu. Djeco, ja se stidim u ime svih odraslih, no nemojte im oprostiti.
Pozdrav iz Vrani?a: R.V.Aleksi?