Nova Akropola organizira predavanje:

« NIKOLA TESLA – VIZIONAR I GENIJ ». 17.04.2007. u 19 i 30- MMC Luka

Iz predavanja… Malo je modernih civilizacijskih tekovina koje nemaju nikakav doticaj s Teslinim otkri?ima. Sistem proizvodnje, prijenosa i korištenja izmjeni?ne struje, beži?na komunikacija, radar, X–zrake, elektronski mikroskop, Teslina parna turbina, itd., predstavljaju tek dio otkri?a. Njima svakako valja pribrojati i više od 110 patenata na raznim podru?jima znanosti kojima je Tesla neposredno pridonio. Tesla nije bio samo znanstvenik; njegova mo? koncentracije, iznimna sposobnost vizualizacije i pam?enja, te gotovo asketski na?in života u?inili su od njega senzaciju još za života. Njegov interes koji se širio znatno preko okvira elektrotehnike, poznavanje osam svjetskih jezika, ljubav prema poeziji, književnosti, filozofiji, astronomiji, medicini, botanici, u?inili su od Tesle ?ovjeka koji je bio daleko ispred svog vremena. Svojim životnim težnjama i željom da potpuno iskorijeni uzroke ratova, gladi, siromaštva i neznanja, uz o?uvanje prirodnih resursa, Nikola Tesla bio je prije svega humanist. Njegov neobi?an život i njegovi pogledi na budu?nost sve više privla?e pažnju javnosti i malo po malo Tesla dobiva svoje zasluženo priznanje. (IP)