Nova v.d. ravnateljica Istarskih domova zdravlja je Kristina Đuherić

Nova v.d. ravnateljica Istarskih domova zdravlja je Kristina Đuherić-142633

IMENOVALO JU JE UPRAVNO VIJEĆE
Na današnjoj 61. sjednici Upravnog vijeća Istarskih domova zdravlja donesena je Odluka o razrješenju ravnatelja zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja Manuela Runića te Odluka o razrješenju zamjenice ravnatelja zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja Morene Peruško Butorac. 

Upravno vijeće je za vršiteljicu dužnosti ravnateljice Istarskih domova zdravlja imenovalo Kristinu Đuherić, dr. med., dosadašnju pomoćnicu ravnatelja Runića za kvalitetu. Spomenimo da je dr. Đuherić obiteljska liječnica ambulante Barban, aktivna je i u radu palijativnog sustava Istarske županije te usko surađuje sa županijskim Upravnim odjelom za zdravstvo i socijalnu skrb na brojnim projektima.  

(REX)