Nova humanitarna akcija: Potvrdimo humanost za Reu

Nova humanitarna akcija: Potvrdimo humanost za Reu-126111

ZA NASTAVAK USPJEŠNOG LIJEČENJA
Udruga žena Sv. Nedelja „Mendula“ Nedešćina 12.travnja 2022. g.  pokrenula je  21. po redu Humanitarnu akciju pod nazivom „POTVRDIMO HUMANOST ZA REU“ odobrenu od Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije Rješenjem  KLASA: UP/I-550-01/22-01/05; URBROJ: 2163-06/13-22-23., pod evidencijskom oznakom : IŽ-HA/LO-21-5, a namijenjena je Rei Martić iz Labina, mladoj 34-godišnjoj ženi i majci malodobnog djeteta kojoj je prije desetak godina dijagnosticirana multipla skleroza.

Nakon uspješno provedene Humanitarne akcije „Darujmo nadu Rei“ u kojoj su prikupljena  financijska sredstava za Reino liječenje, Rea je završila ciklus od 30 terapija . Navedene terapije poboljšale su Reino kliničko stanje tako da  Rea  bilježi napredak u zdravstvenom stanju.

Kako je od strane privatne neurološke ordinacije Mr.sci dr Maje Roje Novak preporučen nastavak još jednog ciklusa od 30 terapija Udruga žena Sv. Nedelja  „Mendula“ pokreće ovu akciju u nadi da će se kao i do sada odazvati svi ljudi dobre volje, kako bi doprinijeli da i ova akcija bude uspješna. 

Udruga žena „Mendula“ planira za vrijeme trajanja Humanitarne akcije do 30.lipnja 2022.g. provesti niz aktivnosti u svrhu prikupljanja donacija o čemu će javnost pravovremeno biti obavještena.

Isto tako mole da u skladu s vlastitom procjenom i mogućnošću, financijski poduprete humanitarnu akciju uplatom na račun Posebne namjene koji  je za provođenje akcije otvoren pri OTP banci d.d  Poslovnica Labin:

IBAN HR1524070001500016707
BIC (SVIFT ) code: OTPVHR2X
Sa naznakom „Potvrdimo humanost za Reu“

Sve gotovinske uplate donacija  u OTP banci Poslovnica Labin oslobođene su plaćanja naknade na čemu zahvaljuju Poslovnici OTP banke u Labinu.

Što reći na kraju nego potvrdimo humanost za Reu što je glavni moto i naziv ove humanitarne akcije.

(REX)