Nedavno nevrijeme u Poreču otkrilo antički grob

Nedavno nevrijeme u Poreču otkrilo antički grob-138530

UTVRĐENO POSTOJANJE GROBA STARIJEG RIMSKOG HORIZONTA
Nevrijeme koje je nedavno pogodilo zapadnu obalu Istre uzrokovalo je pad nekoliko stabala i na širem porečkom području. Djelatnici Zavičajnog muzeja Poreštine obišli su teren na nekoliko lokacija kako bi utvrdili ima li mogućih arheoloških nalaza među korijenjem srušenih borova.

Prilikom obilaska terena na brežuljku u blizini Osnovne škole Poreč utvrdili su postojanje groba ritusa incineracije, tj. spaljivanja pokojnika, s predmetima koji se mogu preliminarno datirati u 1. st. U plitku, okruglu raku, iskopanu u živoj stijeni, bila je položena urna s pepelom i ostatcima kostiju pokojnika. Uz pokojnikove ostatke bili su položeni predmeti njemu važni za života, priloženi uz njega kao popudbina. Nažalost, korijenje borova poremetilo je i doslovce iščupalo predmete iz originalne pozicije te detaljniji opis i odnosi u grobu nisu mogli biti preciznije utvrđeni.

Još je 2006. godine sličan događaj, pad stabla, na svjetlo dana donio više ukopa ritusa inhumacije, polaganja tijela pokojnika u živoj stijeni iskopane rake, grobove koji su pripisani kasnoantičkom ili ranosrednjovjekovnom razdoblju. Svakako, ovaj nedavni događaj koji je otkrio postojanje grobova starijeg rimskog horizonta, kao i onaj utvrđen 2006. godine, daju povod i obvezu arheolozima za daljnja istraživanja.

(Zavičajni muzej Poreštine)