Na Stanciji Buršić održana skupština BPW-a

Na Stanciji Buršić održana skupština BPW-a-106955

IZNESEN JE PLAN RADA UDRUGE UDRUGE BPW PRVI HRVATSKI KLUB PULA ZA 2020. GODINU 
Poduzetnice i poslovne žene iz Istarske županije godinama okuplja uspješna udruga BPW čija je skupština održana u subotu 30. svibnja na Štanciji Buršić  u Vodnjanu. Za BPW Pula, 2020. godina trebala je biti u duhu sumiranja 20. obljetnice djelovanja prvog kluba poslovnih žena i poduzetnica u Hrvatskoj. Godinu dana pripremao se 3. Međunarodni Forum Jadransko Jonske Regije u Puli, pod pokroviteljstvom European Parliament - Renew Europe Group, Ministarstva turizma RH, Istarske Županije, Grada Pule, Obrtničke komore IŽ i Istarske razvojne agencije. Trebao je to biti Forum sa cca 200 sudionica u Domu RH 27.ožujka 2020., sa već utvrđenim dnevnim redom. Nastupom izvanrednih epidemioloških uvjeta planovi su se modificirali te su svi sastanci Izvršnog odbora i članstva preneseni su na on-line komuniciranje: BPW Viber i Facebook grupa, te su organizirani Zoom i Googlemeet sastanci.

Kako je izvjestila predsjednica ove udruge dr.sc. Alida Perkov, u dogovoru i u suradnji sa Obrtničkom komorom IŽ  Forum je odgođen za 2. rujan 2020., te će se održati kao paralelni događaj Obrtničkog sajma. BPW Pula je ponudio o svom trošku svim članicama BPW kluba besplatan upis u Web katalog, koji je promoviran na web stranicama BPW Pula, Grada Pule, Istarske županije, Obrtničke komore i Istarske razvojne agencije. Web katalog je i snažno medijski popraćen, te pohvaljen od međunarodne BPW International.

Ukoliko epidemiološke prilike dopuste, u drugoj polovici 2020. udruga poslovnih žena BPW  planira :

- Nastavak uređivanja web kataloga
- Upoznavanje atraktivnih lokacija Istre uz suradnju, druženje i lobiranje članica BPW-a.
- Predstavljanje web kataloga na Obrtničkom sajmu. 
- Organizacija 3. Foruma BPW AdrionNet sa kombiniranim pristupom - realnim sudjelovanjem zemljopisno bližih sudionica i pojačanim virtualnim nastupom udaljenih gošći putem Zooma.
- Poslovni susreti sa Udrugom poduzetnica Banovine planirano je u Petrinji ako razvoj epidemiološke situacije dopusti.
- 14. BPW Danube net predviđen za Stuttgart u studenom 2020. će se transformirati u virtualni susret preko Zooma.
BPW Pula će nastaviti njegovanje suradnje sa domaćim udrugama koje promiču žensko poduzetništvo: Udruga poduzetnica Banovine, BPW Rijeka, udruga Ženska perspektiva, Women in Adria. Istovremeno surađuju i sa međunarodnim partnerskim udrugama BPW, osobito na području Podunavske i Jadransko Jonske Euroregije. U suradnji sa jedinicama lokalne samouprave nastaviti će se sa edukacijama mikro i malih poduzetnika i potencijalnih poduzetnika. 

BPW Pula od 2001. do 2020. godine bilježi niz aktivnosti 

- održano je 240 redovnih mjesečnih sastanaka na kojemu je sudjelovalo 7200 članica
- održano je  28 Lobbying for shopping sa 2900 članica
- organizirano je 20 studijsko-poslovnih putovanja u zemlji i inozemstvu sa cca 700 članica
- nastup na 15 Obrtničkih sajmova IŽ sa 300 poslovnih subjekata
- domaćinstvo za 3 Foruma. 2007.,2010 i 2016.
- suorganizacija 12 Foruma u inozemstvu na području Podunavske i Jadransko-Jonske Regije.


IZVJEŠĆE RADA UDRUGE UDRUGE BPW ZA 2019. GODINU 

Udruga BPW Pula je nastavila njegovanje suradnje sa domaćim udrugama koje promiču žensko poduzetništvo: Udruga poduzetnica Banovine, BPW Rijeka, udruga Ženska perspektiva, Women in Adria. Istovremeno surađujemo i sa međunarodnim partnerskim udrugama BPW, osobito na području Podunavske i Jadransko Jonske Euroregije. U suradnji sa jedinicama lokalne samouprave nastavilo se sa edukacijama mikro i malih poduzetnika i potencijalnih poduzetnika. U tu svrhu u okviru programa BPW Pula radi se na sljedećim strateškim projektima:

1. Ponuda najma poslovnog prostora u hotelu Pula za udrugu BPW, za potrebe izložbeno-prodajnog prostora: 

-cca 20 m2
-uređen zastakljen unutrašnji prostor
-na raspolaganju infrastruktura hotela (sanitarni prostori, caffe bar, restaurant, sobe)
- cijena mjesečnog najma ( najmanje 12 mjeseci) je 650 kn s PDV i uključenim režijskim troškovima. Koordinator tima za osmišljavanje uvjeta najma je Elida Cerovac Bakiš i Vesna Kovačević Fras.  Projekt traži veći financijski poticaj institucija te u ovom trenutku nije izvediv.

2. Inicijativa formiranja tima za organizaciju 3.Foruma BPW AdrionNet 27.3.2020. u Puli sa svim potprogramima. 

Formiran je tim koji je odradio cjelokupnu pripremu za Forum. Prijave je najavilo dvjestotinjak domaćih i stranih poduzetnica te vodeće domaće lokalne i republičke institucije u gospodarstvu. Pripremljen je katalog Foruma. U siječnju 2020 Izvršni odbor BPW Pula donio je odluku o odgodi Foruma za jesen 2020. u sklopu Obrtničkog sajma IŽ.

3. Informacija o inicijativi BPW:  stručno-znanstveni skup  o ulozi žena u društvenom i gospodarskom životu Istre. Skup će se izvesti 24.9.2020.u okviru Pazinskog memorijala

4. Poticanje otvaranja novih BPW klubova u RH pokrenut je BPW Banovine.

5. Aktivno sudjelovanje na događanjima koja su u organizaciji naših članica ( Fešta od Špalete u Vodnjanu, Zdrav život u Guranu, svi ostali pozivi naših članica)

6. Informiranje naših članica o događanjima na koje nas pozivaju partnerske udruge ( Lions, Women in Adria, Udruga Poduzetnica Banovine)

Spomenimo na kraju da je gost na Stanciji Buršić bio i poznati kuhar Stevo Karapandža.

(rex/foto Elvis Malagić)