Na kavi s gradonačelnikom o svim aktualnim temama

BAZEN, RIVA, RADIĆEVA, FESTIVALI, DOLCEVITA, TRG KRALJA TOMISLAVA
Na tradicionalnom mjesečnom druženju novinara sa gradonačelnikom Pule Borisom Miletić, prvo smo čuli od gradonačelnika sve što se uradilo i što se radi u Puli da bi nakon toga punih pola sata odgovarao na pitanje novinara o svim radovima, rokovima, ali i problemima.

   Gradonačelnik Boris Miletić je svoje izlaganje krenuo sa izgradnjom kolektora površinskih voda područja Dolinka - Pragrande rekavši da je to značajan projekt za Grad Pulu s kojim bi se osigurala veća zaštita navedenih lokacija i samog centra Pule.
   O Trgu Kralja Tomislava je rekao da su odabrali ideju koja je građanima najprihvatljivija, a prvo će se urediti zelene površine i dječja igrališta, a objekt tržnice će se izgraditi u kasnijoj fazi.
   Dolcevita je projekt obnavljanja fasada i u ovom periodu završeno je pročelje na stambeno - poslovnoj zgradi na adresi Hermana Dalmatina 11, a započeli su radovi u Kapitolinskom trgu 7. Napomenimo da Grad Pula i TZ Grada Pule sudjeluju u obnovi fasada sa preko 50 posto, dok ostale troškove snose suvlasnici zgrada, a raspisana su još tri natječaja na koje su se prijavili suvlasnici 64 objekta.
   Što se radova tiče u Radićevoj ulici, gradonačelnik Miletić je rekao da tek kad je krenulo iskopavanje, vidjelo se koliko su dotrajale plinske cijevi i sada su pale sve maske kod onih koji su tvrdili da su cijevi u redu. Radove zajednički provode Vodovod i Plinara u cilju smanjenja troškove i racionalizacije.
   Za turističku sezonu je Miletić izjavio da Pula svake godine bilježi pozitivne rezultate i u prvih devet mjeseci je ostvareno 4 posto više dolazaka i 2 posto više noćenja od prošle godine. Protekle godine je zahvaljujući festivalima Outlook i Dimensions, Pula treći najtraženiji grad na popularnoj web tražilici Google i to nakon Dubrovnika i Zagreba. Arenu je posjetilo 253.000 posjetitelja, što je 13.200 posjetitelja više nego lani.
   Naročito je Gradonačelnik bio oduševljen sa Beatifikacijom Miroslava Bulešića i ovom prilikom se zahvalio svima koji su sudjelovali u organizaciji, te je rekao da je to veliko priznanje za grad Pulu. Napomenimo da je zbog beatifikacije u Pulu doputovalo oko 17.000 hodočasnika, te da su se u Areni okupili svi hrvatski biskupi i više od 670 svećenika iz domovine i inostranstva, a prisutan je bio i izaslanik Pape, prefekt Kongregacije za kauze svetih, kardinal Angelo Amato.      Na kraju je gradonačelnik Boris Miletić informirao da se sa nove četiri pristupne točke proširilo područje besplatne bežične mreže, a osim toga je podsjetio da su završili sa projektom školskih kuhinja čiji je cilj promocija pravilne prehrane i ovim projektom Pula potvrđuje svoj naziv ''Grad - prijatelj djece''.

  
   Novinare je najviše zanimalo izgradnja bazena i riva kao jednosmjerna ili dvosmjerna ulica, na što je gradonačelnik odgovorio : ''Što se tiče rive, brojni su građani izrazili želju da Pulu vratimo moru i pulski zaljev pretvorimo u šetnicu. Neki su pak htjeli da se riva u potpunosti zatvori za promet i na taj način približi moru i postane mediteranski grad, ako se tim dijelom promet bude odvijao dvosmjerno to neće biti u mogućnosti.Sve ovisi kakav grad u budućnosti želimo, a o tome će odlučiti građani.''
   Za bazen je rekao :'' Građani će odlučiti o lokaciji gradskog bazena kojeg će svakako i dobiti. Postoje četiri lokacije i to Pragrande, škola Veli Vrh, Valkane ili Katarina, ali je tamo situacija sa konzervatorima neizvjesna. Mi smo jedino sigurni da će to biti javni bazen, tako da je moguće da, ako bi se promijenila situacija sa Katarinom da dobijemo i dva bazena. Za bazen će se odlučiti konsenzusom, a valja odlučiti i o veličini bazena, a prema želji klubova, adekvatan bi bio onaj 50-metarski. Mi želimo učiniti sve da bazen bude financijski isplativ, funkcionalan, s malim troškovima održavanja, ali da se njime moraju koristiti uz sportaše i djeca, i amateri, i oni kojima bazen koristi za zdravlje." Dorijan Vrkljan