Mišo Kova?, Manu Chao, ?oserov memorijal i Colloseum sports festival u Areni

USVOJEN PROGRAM LJETNIH DOGA?ANJA
Na današnjoj sjednici pulskog gradskog poglavarstva usvojen je prijedlog zaklju?ka o davanju suglasnosti na ljetne programe u Amfiteatru za 2008. godinu. Široku lepezu programa predvodi Pula film festival, a u Arenu dolaze i Manu Chao, Buena Vista social Club, Mišo Kova?, Tony Cetinski, CMC Festival, a na velika se vrata vra?a i Memorijal Ser?a Blaži?a ?osera.
Nakon polemika koje su u javnosti izazvali sukobi interesa organizatora Colloseum sports festivala i predstavnika Grada Pule izgleda da je ipak okon?ana pri?a o održavanju ovoga doga?anja. Povodom predstavljenog programa gradona?elnik Boris Mileti? izjavio je: "Veseli me da ?e u Areni osim klasi?ne glazbe biti i rock-a i pop-a, ali i razli?itih drugih aktivnosti. Moram re?i da sam se povodom Colloseum sport festivala ?uo s Arnoldom Schwarzeneggerom koji na žalost ne?e do?i u Pulu zbog obaveza".
Fabrizio Radin najavio je bogatiju produkciju ovogodišnjeg Pulskog filmskog festivala koji ima prioritet pri odre?ivanju termina u Amfiteatru, a ovog ljeta u njegovom programu ?e se predstaviti desetak doma?ih i stranih filmova. U nastavku RegionalExpress donosi usvojen program doga?anja. (D.F.)

Program doga?anja U Areni ljeto 2008.

CMC FESTIVAL HRVATSKIH GLAZBENIKA    16.5.
Gladijatori u Areni 17.5.
Mali Histria Festival 17.-19.6.
Mišo Kova? koncert 28.6.
Histria Festival Carmen 5.7.
Manu Chao koncert 8.7.
Buena Vista Social Club 13.7.
55. festival igranog filma u Puli 14.-31.7.
Balet Giselle 5.8.
Lado i gosti iz Ukrajine 8.8.
Carmina Burana 14.8.
Klape u Areni 16.8.
Tony Cetinski 23.8.
Colloseum Sports festival 30. i 31.8.
20. Memorijal Sergio Blaži? ?oser 6.9.
Harry Gorian «King of the ring»