Malena periska Morana donesena u pulski Aquarium

Malena periska Morana donesena u pulski Aquarium-122813

PERISKA MORANA JE U KARANTENSKOM ODJELU I SVI U AQUARIUMU BRINU O NJOJ
Jučer je u akvarij pulskog Aquariuma pristigla Morana, juvenilna jedinka plemenite periske (Pinna nobilis) veličine cca 1,5 cm. Jedinku su pronašli stručni suradnici Javne ustanove Priroda u suradnji s Prirodoslovnim muzejem Rijeka i DC Pelagos, i to na području otoka Plavnik, na kolektorima postavljenim na 2 m dubine. 

Jedinku je odmah po nalazu donijela stručna suradnica iz JU “Priroda” prenijela je Moranu do pulskog akvarija na dalju skrb, a jedinka je smještena u karantenski odjel sa strogo kontroliranim uvjetima.

(rex)