Lift u zgradama uz pretežito sufinanciranje iz EU fondova

Lift u zgradama uz pretežito sufinanciranje iz EU fondova-92893

RAZGOVOR S DIREKTOROM CASTRUM PULE 97 O UGRADNJI DIZALA ZA ZGRADE S 3 ILI VIŠE ETAŽA
Nastavno na najavu da će na adrese više od 16 tisuća predstavnika suvlasnika zgrada diljem Hrvatske koje imaju prizemlje i tri etaže ili više, a nemaju ugrađena osobna dizala, od početka prosinca ove godine početi stizati pisma upućena od Koordinacijskog odbora društava i udruga HP i HT umirovljenici Hrvatske, a u kojima će biti priložen i obrazac pred prijave za ugradnju osobnih dizala unutar postojećeg otvora ili panoramskog dizala uz bespovratnu financijsku pomoć u troškovima gradnje iz fondova EU, povod je našeg razgovara s Aleksandrom Matićem, direktorom najvećeg pulskog i istarskog upravitelja zgrada Castrum Pula 97 d.o.o.

Prema informacijama kojima raspolažem predstavnici stanara bi do 31. siječnja sljedeće godine trebali očitovati na to pismo, odnosno nakon što provedu anketu među stanarima ispune obrazac pred prijave (bude li većina za ugradnju dizala) i pošalju na priloženu adresu Društva HPT umirovljenika Zagreb. Sam natječaj za sufinanciranje ugradnje dizala mogao, bi prema najavama, biti objavljen u trećem tromjesečju sljedeće godine, a troškovi ugradnje dizala bili bi sufinancirani sa 85 posto iznosa iz fondova EU, uključujući i 25 posto PDV-a te uređenje pristupa iz javne površine do ulaza u dizalo. Vlasnici stanova sudjelovali bi sa samo 15 posto iznosa investicije.

''Dizalo je mnogima prijeko potrebno, bilo zbog smanjene pokretljivosti ili zbog drugih zdravstvenih razloga. Potrebno je i majkama s kolicima, starijim osobama i drugima da ne nabrajam. Hvalevrijedna je ovo inicijativa, budući je ovakav način sufinanciranja većini suvlasnika jedina izgledna mogućnost da lift ugrade. Stoga treba pozdraviti i podržati svaku mogućnost financiranja projekata iz bespovratnih EU fondova koji podižu standard življenja naših sugrađana. Predstoji nam vidjeti kako će se razvijati inicijativa i hoće li ugledati svjetlo dana u bližoj budućnost ili je možda realnije planirati je kroz aktivnosti i programe za novu višegodišnju financijsku perspektivu 2021. – 2027.'', kazao je Aleksandar Matić te dodao da je prije svega, a s ciljem približavanja tematike čitateljima, suvlasnicima u zgradama, potrebno pojasniti da se pitanja održavanja i ulaganja u zgrade sa više od 2 suvlasnika reguliraju Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Uredbom o odražavanju zgrada.

Ističe da dogradnja, nadogradnja, veći popravci, ugradnja liftova premašuju okvir redovite uprave zgradom, odnosno radi se o izvanrednim poslovima za koje je potrebno ishoditi suglasnost svih suvlasnika, osim za poboljšice koje na zajedničkim dijelovima i uređajima nekretnine se osigurava nesmetan pristup, kretanje i rad osoba sa smanjene pokretljivosti, za što je onda dovoljna suglasnost natpolovične većine svih suvlasnika. Davanje suglasnosti za ugradnju lifta ne znači nužno i suglasnost za financiranje, obzirom nisu svi u zgradi jednako zainteresirani za tu poboljšicu, prvenstveno oni koji stanuju na nižim katovima.

Tada, nastavlja Matić, suvlasnici donose posebnu odluku o načinu financiranja ugradnje lifta. Financijske institucije - banke u pravilu traže suglasnost od 60 posto suvlasnika za podizanje kredita. Ako se suvlasnici odluče i dogovore, ugradnju lifta trebaju financirati oni sami sukladno dogovoru i odluci, a održavanje se potom financira iz zajedničke pričuve, navodi Matić. Primjera radi, nekakav procijenjeni prosjek za višestambene zgrade u Puli mogao bi biti od cca 280,00 do 500,00 kuna za redovni mjesečni servis lifta i oko 300,00 kuna za godišnji pregled.

Zakonom o gradnji omogućena je dogradnja panoramskog dizala na pročelja postojeće građevine. Stoga ako se lift ugrađuje izvana, čime se povećava tlocrtna površina zgrade, potrebna je građevinska dozvola, odnosno suglasnost konzervatorskog odijela ukoliko se zgrada nalazi u starogradskoj jezgri grada Pule. Ako se lift ugrađuje unutar zgrade, čime se utječe na mehaničku otpornost i stabilnost zgrade npr. probijanje međukatne konstrukcije – potreban je glavni projekt. Ako se lift ugrađuje u prazan prostor unutar zgrade bez probijanja i diranje međukatnih konstrukcija i drugih nosivih dijelova, za takve radove nije potrebna građevinska dozvola, niti glavni projekt, ali treba izvedbeni projekat, pojasnio je direktor tehnički dio izvedbe i shodno tome potrebnu dokumentaciju sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima.
 
''Drago mi je i sama spoznaja da na vidiku postoje mogućnosti koje našim sugrađanima nude bolje uvjete života. Više puta sam već spomenuo ali i sada je prilika da kažem kako bi se trebao donijeti Zakon o stanovanju, upravljanju i održavanju stambenih zgradama koji će nadopuniti i nadomjestiti nedorečenosti iz Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i ukomponirati odredbe Uredbe o održavanju zgrada u novi Zakon uz potrebne nadopune u cilju održivog razvoja stanovanja u urbanim područjima. Isti bi morao konkretnije riješiti pitanje prava, obaveze i odgovornosti svih uključenih dionika, od suvlasnika, predstavnika suvlasnika i upravitelja prema ostalim suvlasnicima i zajednici u kojoj živimo, obzirom su održavane zgrade dio urbanog identiteta grada, kulturnog naslijeđa  i nezanemarivi javni interes'', zaključio je pročelnik Ureda Grada i direktor Castrum Pula 97 d.o.o., Aleksandar Matić.

(Dorijan Vrkljan/foto Manuel Angelini)