Konstituirano vijeće MO Kapelica

Konstituirano vijeće MO Kapelica-146051

ODRŽANA SJEDNICA
U ponedjeljak, 8. srpnja 2024. u Maloj vijećnici Grada Labina  održana je konstituirajuća sjednica Vijeća mjesnog odbora Kapelica koje je vodila pročelnica Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove Loreta Blašković.

Na konstituirajućoj sjednici izabrana je predsjednica Vesna Šumberac sa kandidacijske liste Istarskog demokratskog saveza – IDS čime su ostvareni preduvjeti za nesmetan daljnji rad u novom sazivu. Članove  Vijeća mjesnog odbora Kapelice čine Oreste Franković, Ivan Kiršić i Karla Gobo sa kandidacijske liste IDS-a  te Goran Tenčić sa liste Socijaldemokratske partije Hrvatske – SDP.

(REX)