Još jedan izvrstan nastup pulskog judo kluba “Pulafit”

USPJEŠNI PRED LJETNU STANKU Proteklog je vikenda u Krku održan 17. me?unarodni turnir prijateljstva u organizaciji judo kluba "Krk". Natjecanju je pristupilo 20 klubova s preko 350 natjecatelja iz pet država: Slovenije, Austrije, Italije, Ma?arske i Hrvatske, nastupilo je i 39 ?lanova judo kluba "Pulafit" iz Pule. Najmla?i natjecatelji pulskog judo kluba postigli su odli?ne rezultate, a, osim pojedina?nih uspjeha, i ekipno su sa 145 bodova osvojili prvo mjesto ispred doma?ina "Krka" koji je osvojio 128 bodova, te Austrijanaca koji su osvojili 68 bodova. Osvojeno je sedam prvih mjesta i to: Žgomba David, Mili?evi? Antonio, Dubroja Leon, Novak Kristijan, Jukopila Stefano, Beši? Damir i Robin Kosteši?, osvojeno je i devet drugih mjesta : Peteh Manuel, Sever Luka, Kova?evi? Dragana , Kudumovi? Hana, Perkovi? Toni, Kolundži? David, Klimi? Dorian, Peteh Melani,Bankovi? Petra te deset tre?ih mjesta: Crnali? Rebeca, Beši? Tea, ?ur?i? Goran , Bala? Milan, Škoravi? Erik, Crnali? Tyron, Novak Marija- Katarina, Koreni? Patrik, Mijalica Nikola, Boži? Dorotea, Flori?i? Ana, dok su peta mjesta osvojili : Škibola Lovro, Vitasovi? Ema, Blagaj?evi? Erik, Sever Ana, Božac Bernard, Lušeti? Chris, Vitasovi? Toni, sedma mjesta osvojili su: Studen Stefan, Vitasovi? Edi, Matoševi? Bartol, Škibola Lucija, Vu?ini? Nikola, U uzrastu dje?aka i djevoj?ica ro?enih 1999. – 2000. godine: -21 kg PETEH MANUEL - osvojio 2. mjesto -21 kg FLORI?I? ANA – osvojila 3. mjesto -21 kg BOŽI? DOROTEA – osvojila 3. mjesto -21 kg ŠKIBOLA LOVRO – osvojio 5. mjesto -21 kg VU?INI? NIKOLA – osvojio 7. mjesto -24 kg ŽGOMBA DAVID – osvojio 1. mjesto -24 kg MIJALICA NIKOLA – osvojio 3. mjesto -27 kg ŠKIBOLA LUCIJA – osvojila 7. mjesto -27 kg MATOŠEVI? BARTOL – osvojio 7. mjesto -30 kg MILI?EVI? ANTONIO – osvojio 1. mjesto -30 kg KORENI? PATRIK – osvojio 3. mjesto -33 kg SEVER LUKA – osvojio 2. mjesto -36 kg DUBROJA LEON – osvojio 1. mjesto -36 kg KOVA?EVI? DRAGANA – osvojila 2. mjesto +36 kg NOVAK MARIJA-KATARINA – osvojila 3. mjesto U uzrastu dje?aka i djevoj?ica ro?enih 1998.-1997. godine: -28 kg NOVAK KRISTIJAN – osvojio 1. mjesto -28 kg KUDUMOVI? HANA – osvojila 2. mjesto -31 kg VITASOVI? EMA – osvojila 5. mjesto -37 kg BLAGAJ?EVI? ERIK – osvojio 5. mjesto -41 kg JUKOPILA STEFANO – osvojio 1. mjesto -41 kg PERKOVI? TONI – osvojio 2. mjesto -45 kg BEŠI? DAMIR – osvojio 1. mjesto -45 kg SEVER ANA – osvojila 5. mjesto +45 kg KOLUNDŽI? DAVID – osvojio 2. mjesto U uzrastu dje?aka i djevoj?ica ro?enih 1996.- 1995. godine: -34 kg VITASOVI? EDI – osvojio 7. mjesto -38 kg BOŽAC BERNARD – osvojio 5. mjesto -46 kg CRNALI? TYRON – osvojio 3. mjesto -55 kg ŠKORAVI? ERIK – osvojio 3. mjesto + 55 kg KLIMI? DORIAN – osvojio 2. mjesto +55 kg BALA? MILAN – osvojio 3. mjesto U uzrastu mla?ih kadeta ro?enih 1993. – 1994. godine: -42 kg LUŠETI? CHRIS – osvojio 5. mjesto -46 kg STUDEN STEFAN – osvojio 7. mjesto -60 kg ?UR?I? GORAN – osvojio 3. mjesto +60 kg VITASOVI? TONI – osvojio 5. mjesto U uzrastu mla?ih kadetkinja ro?enih 1993. - 1994. godine: -36 kg KOSTEŠI? ROBIN – osvojila 1. mjesto -36 kg PETEH MELANI – osvojila 2. mjesto -40 kg BANKOVI? PETRA – osvojila 2. mjesto -52 kg BEŠI? TEA – osvojila 3. mjesto -57 kg CRNALI? REBECA –osvojila 3. mjesto ?lanovima "Pulafita" ovo je bio zadnji turnir prije ljetne stanke. Ostaje im još polaganje za u?eni?ke pojaseve i zasluženi odmor do jeseni. (IP)