Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava Zaklade za sport Grada Pule

Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava Zaklade za sport Grada Pule-136829

DO 25. LIPNJA
Upravni odbor Zaklade za sport Grada Pula-Pola na temelju Zakona o zakladama, Statuta Zaklade za sport Grada Pula-Pola te Pravilnika o kriterijima i postupku dodjele sredstava Zaklade za sport Grada Pule 25. svibnja 2023. godine raspisao je Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava Zaklade za sport Grada Pula-Pola.

Novčana sredstava za 2023. godinu dodijelit će se za sljedeće sportske programe: Program ekipnog sporta, Program za sportaše pojedince (seniori), Program za darovite perspektivne sportaše (14 – 18 godina), Program za sve skupine sportaša i Program manifestacija i sportskih događaja.

Prijave na Javni poziv sa svim obveznim prilozima podnose se do 25. lipnja 2023. godine isključivo u elektroničkom obliku korištenjem elektroničkog sustava prijavljivanja, putem e-prijavnica. Kako bi mogao koristiti elektronički sustav prijavljivanja (e-prijavnice), svaki prijavitelj mora se prethodno registrirati. Registracija novih korisnika vrši se jednokratno. Pristupanje e-prijavnicama moguće isključivo s korisničkim imenom i lozinkom. Korisničko ime i lozinka kreiraju se prilikom registracije.

Registracija novih korisnika vrši se na sljedećoj poveznici: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

E-prijavnice nalaze se na sljedećoj poveznici: [url=https://som-natjecaj.eu/authentication/register]https://som-natjecaj.eu/authentication/register[/url]

E-prijavnice i priloge nije potrebno ispisivati i slati u papirnatom obliku. Zaklada za sport Grada Pula-Pola naknadno može zatražiti od prijavitelja dostavu dokumentacije i u izvorniku.

Tehnička podrška vezano za e-prijave može se dobiti na e-mailu podrska@som-system.com i dostupna je isključivo u slučaju problema pri registraciji u sustavu i tehničkih poteškoća prilikom ispunjavanja i podnošenja e-prijava.

Sva pitanja u svezi ovog javnog poziva upućuju se isključivo elektronskim putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: zaklada.sport@pula.hr.

Tekst Javnog poziva i prateća dokumentacija dostupna je ovdje.

(rex)