Izgradnja priključka na javni sustav sanitarne odvodnje u Kupelwieserovoj ulici 

Izgradnja priključka na javni sustav sanitarne odvodnje u Kupelwieserovoj ulici -120926

GRAD PULA OBAVJEŠTAVA
Za potrebe izgradnje priključka na javni sustav sanitarne odvodnje stambene građevine u Kupelwieserovoj ulici, trgovačkom društvu Pragrande d.o.o., za obavljanje djelatnosti javne odvodnje, odobreno je izvođenje građevinskih radova unutar građevine nerazvrstane ceste (kolnik) i uvođenje privremene regulacije prometa na dijelu predmetne ulice.

Odobrenje je izdano za razdoblje od 20. do 25. rujna 2021. godine.  
Mole se sudionici u prometu na dodatni oprez i poštivanje prometne signalizacije. 

(REX)