Ispravan dimnjak za sigurnu sezonu loženja

Ispravan dimnjak za sigurnu sezonu loženja-100947

NAŠ FOTOGRAF POPEO SE NA DIMNJAK SKUPA S DIMNJAČARIMA
Ispravno izvedeni i održavani dimnjaci i ložišta utječu na sigurnost života i imovine i mogu spriječiti potencijalno neželjene posljedice. Kontrola dimnjaka i ložišta izvodi se najmanje jednom godišnje, a čišćenje i održavanje dimnjaka zakonska je obveza stanara, odnosno brigu o ispravnosti i redovitom održavanju uređaja za loženje i dimnjaka trebaju voditi vlasnici ili korisnici zgrada, stanova i poslovnih prostora. Čišćenje se plaća iz pričuve koja je zajednička imovina svih suvlasnika.

Dimnjaci i uređaji za loženje moraju ispunjavati određene uvjete kako ne bi došlo do požara, trovanja i drugih neželjenih slučajeva, a uvjeti su definirani Projektom dimnjaka. Ukoliko je dimnjačar ustanovio neke od neispravnosti, na osnovu dogovora Upravitelja i predstavnika i njihovog zahtjeva, dimnjačar će dostaviti prijedlog tehničko rješenje uklanjanja neispravnosti. Tehničko rješenje se dostavlja projektantu kao podloga za Projekt dimnjaka.

Isto tako korisnik / vlasnik / investitor je obvezan dostaviti Projekt dimnjaka, prema Tehničkom propisu za dimnjake u građevinama (TPD-u) za svaki novoizgrađeni dimnjak, u slučaju aktiviranja dimnjaka koji je bio van uporabe više od godinu dana, prilikom izmjene energenta te za dimnjak koji je potrebno rekonstruirati (sanacija dimnjaka).

„Projekt dimnjaka izdaje ovlašteni projektant strojarskog smjera, a za potrebe izrade projekta naše društvo Dimnjak d.o.o. dostavlja važeći Dimnjačarski stručni nalaz (DSN). U slučaju potrebe Dimnjak d.o.o. izdaje prijedlog tehničkog rješenja. Sva tehnička rješenja i projekti moraju biti u skladu sa Zakonom o građenju, Tehničkim propisima za dimnjake u građevinama, HREN 1443, Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te drugim zakonima i pozitivnim propisima koji osiguravaju siguran način odvodnje dimnih plinova, zaštitu od požara i štite zdravlje i živote ljudi i sigurnost imovine.  Svi uređaji za loženje prema TPD-u, HR EN 1443 i važećim propisima obavezno se priključuju na vertikalni dimovodni sustav“, pojasnio je Dejan Lončarić direktor društva Dimnjak d.o.o., koncesionar za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Pule i Vodnjana.

Iz tog razloga se upućuje sudionike izgradnje i izmjene plinske instalacije, te upravitelje da upoznaju vlasnike/korisnike da je dimnjačar obvezan utvrditi postojeće stanje dimnjaka, količinu i lokaciju uređaja za loženje koji su spojeni na dimnjak.  Nakon izvršene izgradnje novog dimnjaka ili rekonstrukcije postojećeg  dimnjaka, dimnjačar je obvezan izvršiti kontrolu postojećeg izvedenog stanja (vrši se prema Tehničkom propisu za dimnjake u građevinama) a prije kontrole, vlasnik/korisnik ili izvođač radova dužan je dostaviti ispravu o sukladnosti proizvoda, dokaze o nepropusnosti i završno izvješće nadzora što je obveza kod novo izvedenih dimnjaka.

„Budući je sigurnost građana na prvom  mjestu, jedino odgovornim ponašanjem i pravovremenom brigom o dimnjacima može se spriječiti potencijalno neželjene posljedice. Skrećemo pažnju svim upraviteljima i vlasnicima da na vrijeme poduzmu potrebne mjere kako bi zaštitili sebe i svoju obitelj, ali i stečenu imovinu. Osim pridržavanja svih zakonskih propisa koji su inkorporirani u same aktivnosti i naputke struke, odgovornim ponašanjem umanjit će se i računi za energiju te smanjiti štetan utjecaj na okoliš“, istaknuo je Aleksandar Matić pročelnik Ureda Grada.

Suvlasnici zgrade dimnjačaru trebaju omogućiti pregled i čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje kao i pristup svakom uređaju za loženje i dimnjaku koji se koristi te dostaviti podatke o broju i vrsti  uređaja za loženje i dimnjaka. Radi ispravnog pregleda i čišćenja dimnjaka potrebno je omogućiti i pristup do vratašca, priključaka, kape dimnjaka i ostalih njegovih dijelova.

Obveza koncesionara, tvrtke Dimnjak d.o.o., podrazumijeva obavljanje redovitih i izvanrednih pregleda dimnjaka te čišćenje dimnjaka.
Redoviti pregled uključuje vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstva dimnjaka, potom tlačnu probu u slučaju sumnje te usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka. Pregled dimnjaka provodi se i prije prve uporabe uređaja za loženje, odnosno prije ponovne uporabe ako dimnjak nije bio u uporabi dulje od godinu dana te se isti obvezno čisti primjereno vrsti dimnjaka (mehanički i/ili na drugi način).

Izvanredni pregled dimnjaka provodi se prije svake promjene uređaja za loženje ili promjene goriva, nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva dimnjaka ili izaziva sumnju u uporabljivost dimnjaka te po nalogu inspekcije.

Ovlaštena dimnjačarska služba ne provodi svoje aktivnosti samo na temelju poziva korisnika usluge, već djeluje kontinuirano kroz godišnji plan pregleda i čišćenja dimnjaka.

Više informacija dostupno je na službenim stranicama društva Dimnjak d.o.o. ([url=http://www.dimnjak.hr]http://www.dimnjak.hr[/url]) te pozivom na broj telefona 031/208-833.

(REX/foto Manuel Angelini)