Institut “Ru?er Boškovi?” i Sveu?ilište u Puli potpisali ugovor o suradnji

U Puli su 7. travnja najve?i hrvatski znanstveni institut i najmla?e hrvatsko sveu?ilište potpisali ugovor o suradnji. Na temelju ovog ugovora, IRB i Sveu?ilište u Puli zajedni?ki ?e raditi na ustrojavanju i izvo?enju dodiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija, stru?nih studija i programa stalnog stru?nog usavršavanja, te ?e pokrenuti i suradnju u podru?ju znanstvenog i stru?nog rada. Suradnja ?e se osobito usredoto?iti na podru?ja istraživanja mora i okoliša, molekularne medicine, genetike te organske kemije. Što to konkretno zna?i? Ovo je vrlo zna?ajan doga?aj za cijelu našu županiju. Dosad se prirodnim znanostima bavio samo Centar za istraživanje mora u Rovinju. Kad ova suradnja zaživi, Pula bi mogla postati još jedan rasadnik prirodoslovlja. Ipak, nije samo to ono što bi nas trebalo veseliti. Ovo ?e omogu?iti i našim znanstvenicima da se vrate u svoj rodni kraj i da se u njemu bave onim što vole i to na dobrobit ?itave županije. Pojava prirodnih znanosti u Puli zna?i i to da ?e se u Puli pokretati i provoditi projekti, koji ?e doprinositi razvitku gospodarstva. Nadajmo se, zato, da ovaj ugovor ne?e ostati samo mrtvo slovo na papiru koje ?e služiti samo pojedincima u svrhu stjecanja politi?kih bodova. (N. B.)