Hrvatska Mensa organizira testiranje inteligencije za sve zainteresirane u Puli

SAZNAJTE SVOJ IQ!
Hrvatska Mensa, udruga visoko inteligentnih osoba, za sve zainteresirane organizira testiranja inteligencije u Puli u subotu, 7. svibnja u Istarskoj razvojnoj agenciji (IDA), Mletačka 12/IV. Prijave će se primati od 10.30 do 14  sati na mjestu testiranja, a testiranja će se odvijati u grupama, svakih sat vremena. Za testiranje se moguće prijaviti i on-line na web-stranicama Hrvatske Mense na www.mensa.hr.
Testiranje se obavlja pod nadzorom ovlaštenog psihologa, neverbalnog je tipa i za pristup nije potrebno nikakovo predznanje niti je važna obrazovna, kulturna, socijalna ili spolna pripadnost. Sve upute za rješavanje testa daje psiholog prije početka testiranja. Rezultat testiranja je tajan i stiže poštom na kućnu adresu, a ima međunarodno priznatu vrijednost.
Na testiranje mogu doći svi stariji od 14 godina, osim onih koji su u prošloj ili ovoj godini pristupili testiranju te onih koji su već ostvarili uvjet za učlanjenje u Mensu. Cijena testiranja na mjestu održavanja testiranja je 150 kuna po osobi, a za osobe koje su se registrirale on-line i platile unaprijed cijena je 135 kuna, odnosno 100 kuna za đake i studente. (REX)