Gradu Vodnjanu dodijeljena potpora za održavanje i razvoj predškolske aktivnosti

Gradu Vodnjanu dodijeljena potpora za održavanje i razvoj predškolske aktivnosti-141368

SREDSTVA ĆE POKRIVATI TROŠKOVE PLAĆA I ENERGENETA TE KOMUNALIJA
Središnji državni ured za demografiju i mlade dodjeljuje Gradu Vodnjan-Dignano financijsku potporu u iznosu od 54.718,16 EUR (412.500,00 HRK) za sufinanciranje troškova predškolske ustanove DV – SI Petar Pan.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava rezultat je uspješne prijave Grada Vodnjan-Dignano na Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti od V. do VIII. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini. 

Poziv Središnjeg državnog ureda bio je otvoren od 10. do 17. studenog ove godine.

Kako je u prijavi Grada Vodnjan-Dignano naznačeno, financijska sredstva namijenjena su prvenstveno pokrivanju troškova bruto plaća te naknada i materijalnih prava radnika vrtića, a u manjem djelu troškovima energenata i komunalija. Uspjeh prijave na javni poziv ogleda se i u činjenici da je potpora odobrena u punom iznosu u kojem je i zatražena.

(REX)