Grad Labin među prvima kreće u uvođenje aplikacije temeljene na AI tehnologiji!

Grad Labin među prvima kreće u uvođenje aplikacije temeljene na AI tehnologiji!-144457

CHATBOT
Projekt EDIH Adria ima za cilj pomoći javnoj upravi, malim i srednjim tvrtkama da uz pomoć EU sredstava investiraju u digitalnu infrastrukturu kako bi se jačala kompetitivnost i organizacije usmjerile prema zelenoj tranziciji. S tim ciljem u Vodnjanu, u prostorima Infobip Quantum-a, organiziran je dvodnevni "Bootcamp", na kojem sudjeluju predstavnici Grada Labina.

Pod vodstvom mentora - stručnjaka iz akademske zajednice i IT sektora, na "Bootcampu" će se razvijati idejno rješenje za izravnu dvosmjernu komunikaciju gradske uprave s građanima u realnom vremenu, uz korištenje digitalnih platformi i AI tehnologije. Drugim riječima, Grad Labin dobit će idejno rješenje i prototip tzv. "Chatbot-a", gdje će građani i korisnici gradskih usluga, kroz interaktivni "prozor" na web stranici Grada moći u nekoliko minuta doći do odgovora na svoje pitanje ili do izravnog kontakta sa službenikom koji će rješavati njihov predmet, bez potrebe za dolaskom u zgradu gradske uprave, telefoniranja ili slanja e-mailova.

Europska unija osigurala je 7,6 milijardi € za uvođenje strateških tehnologija kao što je umjetna inteligencija (AI) i računalstvo visokih performansi (HPC). Kako bi se ciljano utrošila ta sredstva u zemljama članicama EU je pokrenuto 150 EDIH projekata (European Digital Innovation Hubs Network) koji funkcioniraju kao konzorciji sastavljeni od priznatih tehnoloških kompanija koji su lideri na području zemalja članica EU pa i šire, kao i sveučilišta u tim zemljama. U tih 150 EDIH-a u EU nalazi se i 4 hrvatska EDIH projekta. EDIH projekt koji pokriva Istru, Kvarner i cijelu Jadransku Hrvatsku nosi naziv EDIH Adria a čine ga globalni tehnološki lideri (Ericsson Nikola Tesla d.d. i Infobip d.o.o.), dvije znanstveno-istraživačke institucije (Sveučilište u Rijeci i Sveučilište u Puli), poduzetnička potporna institucija (STEP RI Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci) i klaster tehnologije i inovacija (Smart RI d.o.o.).

(REX)