Građani traže objašnjenje za poskupljenje usluge pražnjenja septičkih jama

Građani traže objašnjenje za poskupljenje usluge pražnjenja septičkih jama-81010

PRAGRANDE: MORALI SMO USKLADITI CIJENE
'Molim vas, nedavno je Pragrande udvostručio cijenu pražnjenja septičkih jama i prvo što su napisali je nekakvo sufinanciranje pražnjenja što znači da su i sami svjesni da je to previše (evo do koje smo razine došli da postoji i sufinanciranje i za fekalije), zabranili su privatnicima da to rade pa tako moram za malu septičku zvati kamion od 12m3 i plaćati kao da su napunili pun kamion a imam duplo manju jamu.

Pišu da grad Pula sufinancira, kako doći do toga ali Pragrande osim Pule …Vodnjan, Fažanu, Marčanu, Barban i Svetvinčenat. Što je sa ostalim mjestima, ima li tu sufinanciranja?
Kako je uopće došlo do ovakvog poskupljenja?

Imate li kakvog saznanja jer baš nitko od njih nema volju da to objasni a u manjim mjestima nema kanalizacije i vjerojatno nikad neće ni doći, cijena od 6000 godišnje (više od vode i struje zajedno) je van pameti'.

Ovo je dopis čitatelja Regional Expressa čiji su podaci poznati redakciji.

Na upit čitatelja, odgovorili su iz Pragrande d.o.o. Njihov odgovor prenosimo u cijelosti:
'Kao što smo i do sada naglašavali cijena usluge pražnjenja septičkih jama morala je biti usklađena s novonastalim poslovnim okolnostima. Dosadašnji način pražnjenja, koji se u 90% slučajeva pružanja usluge od strane privatnika vršio bez ikakvog nadzora, više nije moguć.

Grad Pula je u 2014. godini izgradio i pustio u rad obalnih kolektor koji je sve zajedno koštao preko 200 milijuna kuna. Puštanjem u rad novoizgrađenog obalnog kolektora nije više moguće ispuštati sadržaj septičkih jama direktno u sustav odvodnje grada Pule. Također nekontrolirano ispuštanje na području sustava aglomeracije Sjever (Grad Vodnjan, Fažana) zbog značajnog porasta sadržaja septičkih jama, čiji se sadržaj ispuštao direktno u sustav, također više nije moguće zbog velikog porasta troškova održavanja tog sustava.  Sadržaj septičkih jama nekoliko je puta koncentriraniji u odnosu na standardne fekalne vode. U zadnjim godinama na području okolnih općina Barbana, Savičente, Marčane i Ližnjana i grada Vodnjana značajno je porastao broj septičkih jama izgradnjom kuća za odmor i apartmana. Sve to dovelo je do značajnog porasta troškova održavanja.

S druge strane, prema EU direktivama grada Pula s dva sustava odvodnje Pula Centar i Pula Sjever dužna je izgraditi nove uređaje za pročišćavanje najmanje drugog stupnja pročišćavanja. Slijedom toga potrebno je utvrditi koliko točno se u sustav upusti sadržaja septičkih jama i koje je to opterećenje za buduće uređaje. Pragrande d.o.o. ujedno i ima obvezu prema nalogu vodopravne inspekcije iz tog razloga napraviti katastar septičkih jama i utvrditi točne količine koje se upuštaju u sustav.
Prema gore navedenome nekontrolirano ispuštanje sadržaja septičkih jama više nije moguće te je Pragrande d.o.o. morao preuzeti kontrolu nad uslugom pražnjenja sadržaja septičkih jama. S obzirom da su prije izmjena poslovnih okolnosti tu uslugu u preko 90% vršili privatnici Pragrande d.o.o morao je izvršiti prilagodbu cijene. Preuzimanjem kontrole i vršenja usluge značajno su porasli troškovi te radne jedinice. S tri posade i 6 djelatnika došli smo na 7 posada i 14 djelatnika. Značajno su porasli svi ostali troškovi održavanja i servisiranja voznog parka. Ovdje želimo istaknuti da društvo Pragrande d.o.o. posluje prema Zakonu o vodama i financiranju vodnog gospodarstva te prema uredbi o ekonomskoj cijeni te stoga zakonski  mora poslovati pozitivno i cijena je morala biti usklađena.

Kada govorimo o visini cijene potrebno je istaknuti da je prije preuzimanja od strane Pragrande d.o.o. navedene usluge za grad Pulu od strane privatnika za kamion cijena pražnjenja bila oko 350 kn. Kada tome dodamo PDV dolazimo do cijene od 440 kn po kamionu. Postojeća cijena za grad Pulu s PDV-om sada iznosi 510kn za kamion od 12 m3 odnosno 37,5 kn/m3. Primjera radi okolni gradovi imaju i više cijene usluge, Grad Umag oko 42kn/m3, Rijeka 70kn/m3, Pazin 40kn/m3. Cijena usluge u Općini Medulin kreće se oko 500kn za kamion.  


Slijedom gore navedenog Pragradne d.o.o. morao je izvršiti usklađenje cijene usluge pražnjenja i sukladno zakonskoj regulativi dužan je poslovati prema ekonomski usklađenoj cijeni, te poštovati sve ostale zakone koji su vezani uz pružanje navedene usluge (zakon o sigurnosti prometa, zakon o mobilnim radnicima, itd…) Grad Pula omogućio je fizičkim osobama, korisnicima usluge, subvencioniranje jedne cisterne (od 12m3) godišnje u iznosu od 50%  prema kriterijima koji ostvaruju pravo na naknadu za troškove stanovanja ili koriste pomoć umirovljenicima čiji prosječni mjesečni prihod ne prelazi 1050,00 kn za samca, odnosno 1.000,00 kn po članu obitelji umirovljenika. Korisnici se mogu javiti u grad Pula – Upravnom odjelu za društvene djelatnosti kako bi utvrdili ispunjavaju li kriterije o subvencioniranju na brojeve telefona – 052 371-917, 052 371-918.

Sve ostale općine na području kojim upravlja Pragrande d.o.o a to su Grad Vodnjan, općine Barban, Svetvinčenat, Marčana, Fažana i Ližnjan svoje odluke o eventualnom sufinanciranju usluge donose sami neovisno u upravitelju sustava.

Pragrande d.o.o. nije nikad zabranio privatnicima da pružaju svoju uslugu te i sada privatnici vrše uslugu pražnjenja kao što su vršili tijekom cijele sezone. No više nije moguće nekontrolirano od strane privatnika ispuštati sadržaj u sustave odvodnje Pula Centar i Pula Sjever'.


Na web portalu Regional Express ranije smo objavili obavijest o sufinanciranju pražnjenja septičkih jama najpotrebitijim građanima:
'Grad Pula će socijalno najugroženijim kategorijama građana na svom području, odnosno umirovljenicima s najnižim primanjima i onima koji prema Odluci o socijalnoj skrbi ostvaruju pravo na naknadu za troškove stanovanja, subvencionirati dio troškova vodne usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama, u visini od 50 troškova jednog pražnjenja godišnje cisterne do 12 m3 te će im u konačnici cijena usluge biti nepromijenjena'. rex