Godina dana za prou?avanje smjera vožnje

PORE?KE MINIJATURE
Na jednoj od rijetkih konferencija ta tisak pore?ke podružnice IDS-a, u posljednjih 12 mjeseci bilo ih je manje od prstiju na jednoj ruci, 7. svibnja 2008. godine novinari su saznali da je ova stranka krenula novom - starom cilju "osigurati" još jedan mandat za upravljanje gradom. Do narednih lokalnih izbora preostalo je još 52 tjedna, a IDS planira u tom vremenskom razdoblju obi?i sva pore?ka naselja, njih 64. Jedna vizitacija tjedno, no najavili su da ?e to ?initi u svibnju ove godine, na jesen, te pred izbore u 2009. godini. Zvu?i dobro, zna?i stranka koja sa koalicijskim partnerom obnaša u ovom mandatu izvršnu vlast, u posljednjoj godini mandata biti ?e , gotovo svakodnevno, me?u gra?anima u gradu. No, iz druge najave: "kada ?ujemo probleme gra?ana sa?init ?emo izborni program" može se proizvoljno izvu?i zaklju?ak da za 3 godine "pore?ka lokalna vlast" nije uspjela snimiti potrebe gra?ana i grada, te da sada ?ini "last minute"  napore. Nakon 2 sekunde promišljanja, shvatite da "oni" to nisu uspjeli u nekoliko mandata. Dobro, bolje ikad nego nikad. No, tko ?e to platiti ?
Novinari su zato pitali: "Tko ?e organizirati te susrete s gra?anima, stranka - Mjesni odbori ili grad" ?Gospodin Edo Kos je odgovorio : "To ?e biti susreti gradona?elnika s gra?anima".
Ponovno nije jasno tko ?e pozvati te gra?ane na susret s gradona?elnikom ( svih gra?ana Pore?a, a ne IDS-a ), a još manje tko ?e financirati putovanje, dvoranu ( Grad ili IDS ).Drugo pitanje se odnosilo na objavljene razgovore sa Zajednicom Talijana Pore? o podršci kandidatima IDS-a na predstoje?im izborima: "Da li to zna?i da je predložen kandidat za Dogradona?elnika - Talijanske nacionalnosti, jer znamo da je Pore? 2 godine bio bez dogradona?elnika zbog nemogu?nosti da se usaglase stavovi Zajednice Talijana i IDS-a Pore?a " ?Edo Kos je rekao da novi izborni zakoni predvi?aju direktni izbor gradona?elnika, da se pro ukida Poglavarstvo, te da je zakonska mogu?nost da grad ima 2 dogradona?elnika ( IDS-u je ta mogu?nost prihvatljiva ), te u tom slu?aju ne o?ekujemo probleme, jedan bi dogradona?elnik bio , što i Statut grada propisuje, iz redova Talijanske Zajednice.
Nije re?eno, ali drugi dogradona?elnik bi bio IDS-ov izbor.IDS je rekao: Start, ali nije rekao u kojem smjeru vozi, ni tko je šofer. Imate godinu dana da prou?ite red vožnje i cjenik karata, sretno !
R.V.Aleksi?