Fond za zaštitu okoliša sufinancirat će sanaciju ilegalnog deponija kod Galižane

Fond za zaštitu okoliša sufinancirat će sanaciju ilegalnog deponija kod Galižane-141523

40% IZNOSA OPRAVDANIH TROŠKOVA
U redakciju Regional Expressa stizala su mnogobrojna pitanja u vezi ilegalnog deponija kod Galižane koji je već duže vrijeme u korištenju. Kažu kako građani tamo bacaju razne vrste otpada uz sam put. Što s ilegalnim deponijem i što po pitanju saniranja i čišćenja istog misle učiniti iz Grada Vodnjana priupitali smo njih direktno.

"U čišćenju i sanaciji divljeg deponija u Galižani na putu za Loboriku (iz ulice Monteci) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sudjelovat će s 40 posto financijskih sredstava!

Procijenjeni i opravdani troškovi Projekta uklanjanja otpada odbačenog u okoliš iznose 99.360,37 EUR, od čega će Fond osigurati 39.744,15 EUR!

Udio u sudjelovanju od 40 posto najveći je mogući udio prema Javnom pozivu za neposredno su/financiranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš. Fond je javni poziv objavio u lipnju 2023. godine, odluku o dodjeli sredstava donio je u listopadu 2023., a ugovor s Fondom potpisao je gradonačelnik Edi Pastrovicchio koncem studenog 2023. godine.

Lokacija u Galižani odabrana je kao prioritetna za sanaciju nakon što je u ovoj godini sanirano područje Likvidot uz Vodnjansku cestu kao jedan od najvećih ilegalnih deponija na Vodnjanštini. Na odabir lokacija za čišćenje uvelike ovise prijave građana i terenski očevidi komunalnog redarstva.

Otpad se kod Galižane na putu za Loboriku ilegalno deponira već godinama. Radi se o građevinskom otpadu i otpadu od rušenja objekata, komunalnom otpadu, otpadnoj ambalaži i drugom. Prema elaboratu izrađenom radi procjene ukupnih količina i troškova, na lokaciji se nalazi 1.800 m3 nezakonito odloženog otpada! U sanaciju i čišćenje krenut će se nakon što Grad Vodnjan-Dignano provede javnu nabavu za odabir najpovoljnijeg izvođača, a potom će u tom području biti postavljene i kamere za video nadzor.

Valja podsjetiti da su ukupni troškovi čišćenja i sanacije područja Likvidot uz Vodnjansku cestu u lipnju 2023. godine, kao i postavljanje video nadzora, iznosili nemalih 145.543,13 EUR (u čemu je Fond sudjelovao s 52.288,00 EUR)! I kod troškovnika za deponij kod Galižane jasno je da se radi o enormnim izdacima.

Nepropisno odlaganje otpada nije samo agresija prema našem okolišu, već i prema javnom novcu i udar na džep naših građana. Stoga, ne samo da apeliramo na građane da odgovorno postupaju s otpadom, nego i da prijavljuju osobe koje zateknu u onečišćavanju okoliša. Prema Zakonu o gospodarenju otpadom, kazna za odbacivanje otpada u okoliš iznosi od 10.000 do 100.000 kuna za fizičke osobe", odgovorili su iz Grada Vodnjana.

Ovaj članak objavljen je u sklopu projekta Pitamo GRAD(o)načelnika koji je sufinanciran sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

(H.R.)